Mae gallu nofio yn cynyddu hyder, a gall ddod yn weithgaredd hamdden a ffitrwydd cyflawn sy’n ddifyr ac yn iachus. Boed os ydych eisiau gwella eich dull nofio neu ddechrau o’r cychwyn, mae Ysgol Nofio Canolfan Chwaraeon Llanidloes yn berffaith i bawb.

Yma yng Nghanolfan Chwaraeon Llanidloes, rydym yn cyflwyno Fframwaith Dyfrol Nofio Cymru. Mae hyn yn golygu y bydd eich plentyn yn dilyn maes llafur a system gwobrwyon a gydnabyddir yn genedlaethol sydd wedi’u llunio gan y corff llywodraethu nofio. Ein polisi yw sicrhau fod ein holl wersi yn ddifyr, yn ddiddorol ac yn fwy na dim, rydym yn anelu tuag at y safonau uchel o hyder yn y dwr, sgiliau dwr a thechnegau nofio. Mae ein Hathrawon Nofio yn dilyn asesiad parhaus sy’n golygu fod nofwyr yn gwneud cynnydd ar eu cyflymder eu hunain ac yn symud dosbarthiadau unwaith y bydd y meini prawf asesu wedi’u cyflawni.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

gwybodaeth i aelodau’r ysgol nofio

Cynhelir rhaglen ein hysgol nofio am 50 wythnos o’r flwyddyn, yn ystod pob gwyliau ysgol gydag egwyl o 2 wythnos ar gyfer y Nadolig.

Ni chynhelir Gwersi Seren Fôr i Fabanod a’r clwb nofio hefyd yn ystod y Gwyliau Pasg a’r Gwyliau Haf.

Capiau nofio


Bydd capiau nofio’n cael eu gwisgo gan yr holl blant sy’n rhan o’r cynllun ac mae cod lliw iddynt i nodi’r lefel nofio. Darperir yr hetiau wrth ymuno â’r cynllun ac wrth symud ymlaen trwy’r lefelau. Mae capiau newydd ar gael i’w prynu wrth y dderbynfa.

Nofio am ddim

Peidiwch ag anghofio fod cerdyn aelodaeth freedomleisure eich plentyn yn rhoi hawl iddynt dderbyn sesiynau nofio AM DDIM yn ystod yr holl sesiynau nofio cyhoeddus. Mae hyn yn caniatáu iddynt ymarfer yr hyn y maent wedi’i ddysgu yn ystod y gwersi pob wythnos. Mae rhai lefelau yn cymryd amser i wneud cynnydd hyd at y lefel nesaf - gall nofio rhwng y gwersi helpu i gyflymu’r broses.

Canslo debyd uniongyrchol

Gellir canslo debyd uniongyrchol ar gyfer aelodaeth o’r Cynllun Seren Fôr trwy roi 31 diwrnod o rybudd ysgrifenedig, cyn eich taliad debyd uniongyrchol nesaf. Llenwch y ffurflen ganslo, sydd ar gael yn y dderbynfa.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, mae croeso i chi gysylltu â ni.