Partïon pen-blwydd - Llanidloes

Canolfan Chwaraeon Llanidloes yw'r lle i fynd os ydych yn trefnu parti pen-blwydd i blentyn. Parti Pwll Nofio yw'r hoff opsiwn ond mae gennym opsiynau eraill ar gael hefyd.

Partïon pen-blwydd

Mae hyn yn edrych fel cymaint o hwyl! Ymhlith y partïon eraill sydd ar gael mae Castell Bowndio. Mae pob parti'n para un awr a gallwch ddewis ychwanegu awr bellach i ddefnyddio un o'n hystafelloedd parti i gynnal y te pen-blwydd hollbwysig.

I holi am Partïon pen-blwydd, llenwch y ffurflen hon a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi cyn bo hir