Gweithgareddau Awyr Agored - Llanidloes

Gweithgareddau Awyr Agored

GRA Coch

Dyma ardal aml-ddefnydd sy’n cael ei defnyddio ar gyfer hyfforddiant pêl-droed a hoci yn bennaf.

Cyrtiau Tennis

Mae gennym 3 chwrt tennis ffantastig sydd ar gael i’w llogi. Mae’r rhain ar gael drwy gydol y flwyddyn ac mae ganddynt lifoleuadau llawn.

Gellir defnyddio’r cyrtiau tennis ar gyfer hyfforddiant pêl-droed awyr agored a 5 bob ochr hefyd.