Gweithgareddau Dan Do - Llanidloes

Gweithgareddau Dan Do

Mae Llanidloes'n cynnig rhai o'r mannau dan do gorau yn y rhanbarthol ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau. Gall y brif neuadd chwaraeon ddarparu lle ar gyfer yr holl chwaraeon traddodiadol byddech yn eu disgwyl, gan gynnwys:

  • Badminton (1 cwrt)
  • Pêl-droed
  • Pêl-fasged
  • Pêl foli

 

Beicio Dan Do

Rydym yn gwybod bod beicio yn ymarfer corff gwych, ond nid yw unrhyw un eisiau mynd allan a reidio beic pan mae hi'n bwrw glaw'n drwm, mewn tywydd rhewllyd neu ar ddiwrnod crasboeth yn yr haf.

Er bod beicio dan do wedi bod o gwmpas er dechrau'r 1990au, mae'r ffenomenon ffitrwydd yn dal i fod yn gryf. Mae'n ymarfer corff effeithiol iawn o ran cardio a chryfder. Mewn un dosbarth 45 munud, byddwch yn reidio beic llonydd gan ddilyn curiad cerddoriaeth anhygoel ac yn llosgi hyd at 600 o galorïau yn y broses.

Bydd eich ysgyfaint yn pwmpio, a byddwch hefyd yn gweithio cyhyrau eich ffolennau, crothau coesau, cwadiau, llinynnau'r garrau, ac yn adeiladu eich cyhyrau craidd. Mae'n sicr bod beicio dan do yn ddwys a chyflym, ond mae'n chwaraeon gwych ar gyfer unrhyw lefel ffitrwydd. Yn wahanol i redeg, mae beicio yn ymarfer corff trawiad isel.