Iechyd a Ffitrwydd - Llanidloes

Rydym yn deall nad yw un dewis yn addas i bawb, felly os oes yn well gennych wneud ymarfer corff yn y gampfa ar eich pen eich hun, mewn grŵp neu os hoffech roi cynnig ar hyfforddiant personol un i un, gallwn ddangos i chi sut i fanteisio i'r eithaf ar eich amser ymarfer corff gwerthfawr.

campfa

Sut mae cychwyn arni yn y gampfa?

Mae gan holl ddefnyddwyr y gampfa hawl i sesiwn ymgyfarwyddo ragarweiniol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwysedig a fydd yn eich tywys trwy'r cyfarpar ac yn sicrhau ein bod yn gallu addasu eich ymarfer corff i gyflawni eich nodau a dyheadau boed hynny'n mynd yn heini neu'n fwy heini, colli pwysau neu dynhau eich cyhyrau neu os ydych yn hyfforddi i wella o ran eich chwaraeon o ddewis.

Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd ac mae Rhaeadr Gwy yn cynnig popeth i chi, p'un a ydych yn mynd i'r gampfa am y tro cyntaf ynteu'n athletwr profiadol.