Ysgol Trefonnen yn dychwelyd i'r pwll!

Ysgol Trefonnen, Powys, oedd yr ysgol gyntaf ym Mhowys i ddychwelyd i wersi nofio ar ôl ailagor cyfleusterau nofio a dŵr yng Nghymru.

June 9 2021

Ysgol Trefonnen, Powys, oedd  yr ysgol gyntaf ym Mhowys i ddychwelyd i wersi nofio ar ôl ailagor cyfleusterau nofio a dŵr yng Nghymru.  

Dychwelodd disgyblion yr ysgol i Ganolfan Chwaraeon Llandrindod ddydd Iau, 20 Mai i gael eu gwers nofio gyntaf fel rhan o Raglen Nofio’r Cwricwlwm Cenedlaethol.

Er mai Trefonnen yw'r ysgol gynradd gyntaf ym Mhowys i ddychwelyd i wersi nofio, mae hefyd ymhlith y cyntaf yng Nghymru a grŵp Freedom Leisure ehangach.  Mae hwn yn achlysur pwysig i Freedom Leisure sy'n rhedeg dros gant o gyfleusterau hamdden ledled y DU.

Dywedodd Mrs Jessica Stuart-Lyons, Pennaeth Ysgol Trefonnen:

"Rydym wrth ein bodd i fod yn ôl yma ym mhwll nofio Freedom Leisure yn Llandrindod. Rwy'n credu bod hwn yn gyfle gwych i blant gael fel rhan o’u cwricwlwm cynradd, ac mae’n braf mai ni yw’r ysgol gyntaf i gael ein croesawu yn ôl yma. Roedd y plant yn mwynhau eu sesiwn yma'r bore ’ma’n fawr felly dyma ddechrau pethau gwych ar gyfer nofio i ni yn Ysgol  Trefonnen"

Ychwanegodd Hywel Evans, Rheolwr Datblygu Gweithgareddau Dŵr - Freedom Leisure Powys:

"Roedden ni’n llawn cyffro o gael croesawu Ysgol Gynradd Trefonnen yn ôl i'r dŵr yn Llandrindod wrth iddyn nhw ailafael yn eu Rhaglen Nofio'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i ni yma yn Freedom Leisure. Trefonnen yw'r ysgol gyntaf ym Mhowys ac ar draws grŵp Freedom Leisure i ailddechrau ei rhaglen nofio."

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Pobl Ifanc, Diwylliant a Hamdden - Cyngor Sir Powys:

"Mae ailagor drysau ar gyfer nofio mewn ysgolion yn gam cadarnhaol ymlaen tuag at ailddechrau'r gweithgareddau hamdden hanfodol hynny y mae plant a theuluoedd yn rhoi gwerth mawr arnynt. Mae dysgu nofio yn sgil bywyd hanfodol sy’n eithriadol o bwysig. Mae manteision ychwanegol o fod yn y dŵr, i'r corff ac i'r meddwl, ac rwy'n siŵr y bydd llawer o bobl ifanc yn gwerthfawrogi'r adnodd hwn yn fwy nawr nag yr oedden nhw o'r blaen. "

Dywedodd Hanna Guise, Rheolwr Dysgu Nofio Cenedlaethol - Nofio Cymru: 

"Ers i'r ail gyfnod o gyfyngiadau symud cenedlaethol ddod i ben a chyfleusterau dŵr a nofio yng Nghymru ailagor, rydym wedi cael ein hysbrydoli gan lawer o straeon am ysgolion a disgyblion yn dychwelyd i nofio trwy eu hysgolion. Rydym yn falch dros ben i staff a disgyblion Ysgol Trefonnen. Mae dychwelyd i wersi mor gyflym yn dangos arweinyddiaeth gref ac ymwybyddiaeth uchel o bwysigrwydd nofio mewn ysgolion yn natblygiad ein pobl ifanc yng Nghymru. Rydym yn cyfrif ein hunain yn lwcus iawn i gael partneriaid cyfleusterau gwych fel Freedom Leisure yng Nghymru sy'n parhau i gefnogi a hyrwyddo'r Cwricwlwm Cenedlaethol ar draws pob un o’u canolfannau.

Mae Nofio Cymru’n annog penaethiaid, rhieni a gwarcheidwaid ledled y wlad i gadw lle i’w plant gael gwersi gyda'u darparwr dysgu nofio lleol. Bydd hyn yn sicrhau nad yw’r ffaith bod plant ddim wedi ymarfer nofio llawer yn y flwyddyn ddiwethaf yn cael effaith hirdymor ar eu hyder a'u diogelwch yn dŵr, ac o'i amgylch"