prisiau gweithgaredd

prisiau gweithgareddau o 1 ionawr 2021

 

nofio

 

oedolion £4.10
iau £3.20
hyn £3.30
plentyn dan 3 oed ddim
teulu (4 bobl, 2 oedolion) £11.20
rhiant a phlentyn £6.10
parti pwll nofio £68.40
llogi pwll nofio (1 awr) £68.40
   

dan do

 
badminton (oedolion yr awr) £8.60
badminton (iau yr awr) £7.10
llogi'r brif neuadd (oedolion yr awr) £39.90
llogi'r brif neuadd (iau yr awr) £30.40
sesiwn castell bownsio £3.30
parti castell bownsio £59.40
parti chwaraeon £30.40
campfa £17.00
   

ymarfer corff grŵp

 
dosbarthiadau ffitrwydd £5.85
   

awyr agored

  

llain laswllt

£22.60

cae criced £33.60
atp (oedolion yr awr) £47.80
atp (iau yr awr) £39.00
atp hanner (oedolion yr awr) £28.80
atp hanner (iau yr awr) £25.10
gemau (oedolion 2 awr) £63.70
gemau (iau 2 awr) £45.20
llifoleudau (yr awr) £6.60
   

yfarfodydd

 
yfarfodydd (1 awr) £12.80