prisiau gweithgaredd

prisiau gweithgareddau o 1 ionawr 2020

 

nofio

 

oedolion £4.00
iau £3.10
hyn £3.20
plentyn dan 3 oed ddim
teulu (4 bobl, 2 oedolion) £9.90
rhiant a phlentyn £5.80
parti pwll nofio £66.60
llogi pwll nofio (1 awr) £66.60
   

dan do

 
badminton (oedolion yr awr) £8.40
badminton (iau yr awr) £6.70
llogi'r brif neuadd (oedolion yr awr) £39.90
llogi'r brif neuadd (iau yr awr) £30.40
sesiwn castell bownsio £3.30
parti castell bownsio £59.40
parti chwaraeon £30.40
campfa £16.00
   

ymarfer corff grŵp

 
dosbarthiadau ffitrwydd £5.70
   

awyr agored

  

llain laswllt

£22.60

cae criced £33.60
atp (oedolion yr awr) £46.50
atp (iau yr awr) £38.00
atp hanner (oedolion yr awr) £28.00
atp hanner (iau yr awr) £24.50
gemau (oedolion 2 awr) £62.00
gemau (iau 2 awr) £44.00
llifoleudau (yr awr) £6.20
   

yfarfodydd

 
yfarfodydd (1 awr) £12.10