prisiau gweithgaredd

prisiau gweithgareddau o 1 ionawr 2022

 

nofio

 

oedolion £4.30
iau £3.30
hyn £3.40
plentyn dan 3 oed ddim
teulu (4 bobl, 2 oedolion) £11.70
rhiant a phlentyn £6.40
parti pwll nofio £70.30
llogi pwll nofio (1 awr) £70.30
   

dan do

 
badminton (oedolion yr awr) £9.00
badminton (iau yr awr) £7.30
llogi'r brif neuadd (oedolion yr awr) £41.50
llogi'r brif neuadd (iau yr awr) £31.60
sesiwn castell bownsio £3.30
parti castell bownsio £61.80
parti chwaraeon £31.60
campfa £17.00
   

ymarfer corff grŵp

 
dosbarthiadau ffitrwydd £6.00
   

awyr agored

  

llain laswllt

£22.60

cae criced £33.60
atp (oedolion yr awr) £49.80
atp (iau yr awr) £40.60
atp hanner (oedolion yr awr) £30.00
atp hanner (iau yr awr) £26.10
gemau (oedolion 2 awr) £66.30
gemau (iau 2 awr) £45.20
llifoleudau (yr awr) £6.80
   

yfarfodydd

 
yfarfodydd (1 awr) £13.30