Dewch i ddarganfod eich canolfan hamdden gymunedol leol

Dros y 12 mis diwethaf, dydyn ni ddim wedi gweld rhyw lawer o ‘ryddid’ na chael cyfle i ‘fwynhau’ pethau newydd. Eich canolfan hamdden gymunedol leol ydym ni ac rydym yn fwy na dim ond campfa. Mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau a gweithgareddau ar gael a fydd yn addas ar gyfer pobl o wahanol oed, gallu a diddordeb.

Cyrchfan a lle i fynd iddi i ymlacio yw ein Canolfan, nid dim ond man cyfarfod. Gall ein cymuned leol ddod at ei gilydd a mwynhau amrywiaeth o weithgareddau. Does yna ddim cyfyngiadau ar bryd y gallwch ddod atom oherwydd rydym ar agor 7 diwrnod bob wythnos. Mae ein tîm ar gael i drafod gyda chi eich diddordebau penodol a’r gweithgareddau a fydd yn cynnig y manteision mwyaf i chi.

Rydym yn cynnig dewis o aelodaeth misol os ydych am sicrhau’r gwerth gorau posibl, heb orfod poeni am daliadau fesul dydd. Fodd bynnag, gallwch ddod heibio unrhyw bryd yn ddigon rhwydd i dalu a chwarae.

Rydym am i chi aros yn egnïol ac yn iach. I gychwyn yn syth, cwblhewch y ffurflen isod ac fe fydd aelod o'n tîm yn cysylltu gyda chi.

Darganfyddwch fwy
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad