Wythnos Atal Boddi

Wythnos Atal Boddi

Yn ystod Wythnos Atal Boddi, y mae Cymdeithas Achub Bywyd. Frenhinol y DU (RLSS UK) wedi’i chreu, bydd llif o weithgarwch diogelwch yn y dŵr yn y DU ac Iwerddon o 14 - 24 Mehefin, 2019.

 

Nod yr ymgyrch genedlaethol yw sicrhau bod pawb yn gwybod sut i gael hwyl a chadw'n ddiogel ger dŵr. Bob blwyddyn bydd dros 700 o bobl yn boddi yn y DU ac Iwerddon, dyna un bob 10 awr, ac mae llawer mwy yn dioddef anaf, sydd weithiau'n newid eu bywyd, pan fyddan nhw'n goroesi boddi.

14 - 24 Mehefin dewch draw i gymryd rhan mewn gweithgareddau i godi ymwybyddiaeth o fod yn ddiogel yn y dŵr. Byddwn yn cynnal cystadleuaeth lliwio a phosau i'w cwblhau ar yr un pryd â dysgu plant am ddiogelwch dŵr!

Mae gennym hefyd ffyrdd mwy ymarferol y gallwch ddysgu i fod yn ddiogel yn y dŵr. Beth am gofrestru eich plentyn neu hyd yn oed eich hun ar gyfer eich Ysgol Nofio Freedom Leisure leol. Byddwch yn dysgu sgil bywyd amhrisiadwy a fydd hefyd yn eich galluogi i gael hwyl yn y dŵr ar wyliau'r haf ac yn bwysicach, aros yn ddiogel yn y dŵr. 

Rydym hefyd yn rhedeg cyrsiau i las achubwr bywyd i alluogi eich plant i achub bywydau a helpu pobl eraill i gadw'n ddiogel hefyd.

Darganfyddwch fwy
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad