Freedom Leisure & Gym Classroom

Mwynhewch drwy wneud ymarfer corff gyda’r teulu!

May 13 2020

Rydym yn falch iawn o ddweud wrthych ein bod wedi ymuno â Gym Classroom i gynnig platfform ar-lein AM DDIM i blant o bob oed a lefel ffitrwydd.

Mae Gym Classroom yn gyfres ar-lein (yn fyw ac wedi’u recordio) o ddosbarthiadau gymnasteg, cryfder, cyflyru, hyblygrwydd a grëwyd yn benodol ar gyfer oedolion yn ogystal â phlant fel y gallwch chi i gyd ymarfer gyda'ch gilydd fel teulu.

Gweler y fideo cyflwyno isod neu cofrestrwch AM DDIM a dechrau arni nawr: https://www.gymclassroom.com/freedom

(noder: yn bresennol, nid yw’r adnodd hyn ar gael drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg)