DIOLCH am eich cefnogaeth!

October 2 2020

DIOLCH am eich cefnogaeth.

Beth allwn ni ei ddweud! Mae’n rhoi pleser mawr i ni gael agor y mwyafrif o’n canolfannau hamdden yng Nghymru a Lloegr, ac rydym yn gobeithio eich bod yn mwynhau eich ymweliadau â’r gampfa, dosbarthiadau a’r pwll.

Fel darparwr hamdden sy’n arwain y diwydiant, rydym yn wirioneddol falch o fod wedi chwarae rôl bwysig wrth ailagor cyfleusterau hamdden yn ddiogel.  

Mae’n anhygoel gweld cymaint o bobl yn dychwelyd i’n canolfannau. Rydym yn deall pam y byddech wedi bod yn amharod i ddychwelyd, ond nawr yw’r amser i ddod yn ôl.  

Edrychwch ar y fideo byr hwn i ganfod mwy am ailagor ein canolfannau:


ymholi nawr!
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad