Diolch yn fawr i chi am lenwi ein harolwg.

Diolch yn fawr i chi am lenwi ein harolwg.

Mae’r wybodaeth rydych wedi’i rhoi i ni heddiw yn werthfawr tu hwnt o ran llywio unrhyw newidiadau sydd eu hangen ar ein rhaglenni a’n gweithrediadau i ennyn diddordeb a chyflawni amgylchedd diogel a mwy hwyliog i’n cwsmeriaid.

Dewch o hyd i ganolfan sy’n agos atoch chi trwy fynd i Canolfan Hamdden (freedom-leisure.co.uk)