gweithgareddau hanner tymor

May 18 2022

hanner tymor yng nghanolfan chwaraeon ystradgynlais

Mae hanner tymor yn prysur agosáu ac rydym wedi bod wrthi’n llunio rhaglen sy’n llawn hwyl a sbri ar gyfer eich plant yn ystod y gwyliau. Rydym yn cynnig dyddiau aml chwaraeon trwy’r dydd (9.00am-3.00pm) yn Ystradgynlais yn ystod yr gwyliau. Hefyd mae gennym ddewis o sesiynau hwyliog a bywiog eraill i ddifyrru’r teulu cyfan. Darllenwch beth arall sydd gennym ar y gweill.


gwersi nofio dwys

Rydym yn cynnig cwrs dwys o 4 dydd i bob disgybl.

Amseroedd ar gael 9.45-10.15am / 10.15-10.45am / 10.45-11.15am.

Dydd Llun 30 Mai i Dydd Iau 2 Mehefin

£24.00 y cwrs.

Rhaid archebu lle. Ffon 01639 844854.


dyddiau aml chwaraeon.          

5 - 13 oed.

Aml-chwaraeon megis: pel droêd, badminton, dodgeball, pêl-fasged a nofio.

9.00am - 3.00pm

Dydd Llun 30 Mai - Dydd Mercher 1 Mehefin

YN UNIG £13.50 y dydd.  gostyngaid o 50% gyfer aelodau iau.  

Gwisgwch ddillad chwaraeon, dewch â phecyn bwyd a diod.

Archebwch 3 diwnod ymlaen llaw a chael £5 i ffwrdd.

Y CYNTAF I'R FELIN AC MAE ARCHEBU LL YN HANFODOL. Ffon 01639 844854.


sesiynau castell neidio        

11.30am-1.00pm. 1.30-3.00pm (sesiynau addas i blant ar y sbectrwm anhwylderay awtistig).

Dydd Mercher 1 Mehefin.

£3 y plentyn.

Rhaid archebu lle. Ffon 01639 844854.


sesiynau mor-forwyn

Rhaid i blant gallu nofio 25m.

2.45pm-3.30pm.

Dydd Mercher 1 Mehefin.

£6 y plentyn.

Rhaid archebu lle. Ffon 01639 844854.


Dewch draw i gael hwyl!

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Canolfan Chwaraeon Ystradgynlais ffon 01639 844854.