4 Campfa Gorau Freedom Leisure yn Wrecsam

Yn chwilio am gampfa yn Wrecsam? Wel, mae gennym ni bedair!

A gallech gael mynediad i bob un ag un aelodaeth yn unig! Neu dewiswch un yn unig - chi biau’r dewis.

 Mae Freedom Leisure yn gweithredu pedair canolfan hamdden (ynghyd â dwy ganolfan defnydd deuol arall) yn Wrecsam ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam felly yn ogystal â phedair campfa, mae gennych lu o gyfleusterau ffitrwydd a hamdden hefyd, gan gynnwys pyllau nofio, My-ride a dosbarthiadau ymarfer corff grŵp ar flaen eich bysedd - rhywbeth nad yw llawer o gampfeydd eraill yn gallu ei ddarparu.

Darganfyddwch fwy am aelodaeth Ffitrwydd Wrecsam Freedom Leisure trwy glicio ar y ddolen isod

Dewch o hyd i gampfa Freedom Leisure yn Wrecsam isod

Y Byd Dŵr Wrecsam

Mae gan y Byd Dŵr bopeth i’w gynnig i bob oed a lefel ffitrwydd. Dwi’n cymryd rhan mewn dosbarthiadau fy hun, sy'n cael eu rhedeg yn broffesiynol iawn ac mae'r hyfforddwyr yn anhygoel, mae yna gymaint o ddosbarthiadau i ddewis o’u plith. Mae’r staff i gyd yn wych hefyd.

Steph, Wrexham
Waterworld | Wrexham

Holt Street | Wrexham | LL13 8DH

Canolfan fwyaf Freedom Leisure yn yr ardal, mae’r gampfa fawr iawn hon yn un o'r mwyaf newydd a’r gorau yn Wrecsam. Mae wedi’i llenwi’r â’r offer diweddaraf gan TechnoGym, gan gynnwys Skillmills gan Technogym – yr unig ganolfan yn Wrecsam sydd â’r rhain!

 mwy na 47 gorsaf unigol, llwyfannau codi Olympaidd a phwysau rhydd mawr iawn ac ardaloedd hyfforddi ymarferol nid yw'r gampfa hon yn siomi.

Mae’r ganolfan hon hefyd yn cynnig:

 • 100+ o ddosbarthiadau bob wythnos gan gynnwys Les Mills 
 • Stiwdio beicio dan do â MyRide 
 • Pwll 25 metr
 • Pwll Dysgwyr
 • Cafn a Jacuzzi 
 • Cynllun cyfeirio ymarfer corff

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun

Rydym wedi defnyddio'r ganolfan (â 2 genhedlaeth o blant) dros 30+ mlynedd. Ni fu erioed mor lân, mae'r staff yn gyfeillgar ac mae'r Ganolfan yn cael ei rhedeg yn dda

Malcolm
Chirk Gym

Chapel Lane | Chirk | LL14 5NF

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun, y mae Freedom Leisure yn ei gweithredu mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam â phwll nofio, ystafell ffitrwydd, dosbarthiadau ymarfer corff grŵp i bawb.

Mae'r cyfleusterau yn cynnwys:

 • Canolfan ffitrwydd â 36 gorsaf
 • Pwll 25m
 • Maes 3G
 • Neuadd chwaraeon
 • Meysydd glaswellt

Gwyn Evans

Gwyn Evans gym

Heol Cefn | Wrexham | LL11 4HG

Yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans gallwch ymarfer corff gan ddefnyddio amrywiaeth llawn o gyfleusterau. Mae'r rhain yn cynnwys campfa â’r holl gyfarpar, pwll nofio 25m, neuadd chwaraeon, ardal chwaraeon aml-ddefnydd a 3 chwrt tennis awyr agored.

 

Mae'r cyfleusterau llawn yn cynnwys:

 • Pwll nofio 25m 
 • Peiriannau cardio 
 • Pwysau rhydd 
 • Peiriannau gwydnwch 
 • Hyfforddiant Ymarferol 


Gwersyllt yw’r orsaf drenau agosaf.

Stadiwm Queensway

Queensway Stadium

Queensway Stadium | Wrexham | LL13 8UH

Stadiwm athletau yn Wrecsam, Cymru yw Stadiwm Queensway. Dyma gartref Clwb Athleteg Wrecsam a chlwb rygbi’r gynghrair Crusaders Gogledd Cymru.

Mae’n rhan o Ganolfan Chwaraeon Queensway, Queensway â llwybrau bws lleol munudau i ffwrdd yn unig ar droed.

Mae'r ystafell ffitrwydd â 21 gorsaf yn cynnwys amrywiaeth o gyfarpar i weithio pob rhan o'r corff, gan gynnwys cyfarpar cardio fasgwlaidd a hyfforddi cryfder.

Mae’r ganolfan hon hefyd yn cynnwys trac rhedeg athleteg a dosbarthiadau ymarfer corff grŵp. Bydd gennych ormod o ddewis!