Tocyn un diwrnod - Freedom Leisure

rhowch gynnig ar nofio, ymarfer corff neu ddosbarth ymarfer corff mewn grŵp

Eisiau darganfod beth sydd gan eich canolfan Freedom Leisure leol i’w gynnig?

Mynnwch docyn ffitrwydd un diwrnod* am ddim i roi cynnig ar yr holl gyfleusterau!

Bydd y tocyn hwn yn rhoi diwrnod cyfan o nofio, y gampfa a dosbarthiadau ymarfer corff y mae Freedom Leisure yn eu rhedeg am ddim**. 

Beth am fwynhau’r diwrnod gyda ffrind? Efallai ymweld â’r gampfa a nofio yn y bore, yna paned o goffi a dal i fyny, a dosbarth ioga gyda’r nos?

Manteisiwch i’r eithaf ar eich tocyn a threuliwch y diwrnod yn mwynhau’r cyfleusterau a chadw’n heini – gallwch ddefnyddio'r tocyn i ddarganfod beth rydych yn ei fwynhau. Meddyliwch pa mor dda y byddwch chi'n teimlo wedyn!

I gael eich tocyn, llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drefnu eich tocyn.

Llenwch y ffurflen isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

*Mae’r tocyn gwestai ar gyfer un ymweliad un diwrnod, ni ellir defnyddio gweithgareddau dros sawl diwrnod. Mae’n rhaid i ddefnyddwyr fod yn 16 oed a hŷn. Mae rheolau a rheoliadau’r ganolfan yn berthnasol. Mae’n rhaid cyfnewid y tocyn o fewn 28 diwrnod.

**Mae cyfleusterau’n amrywio gan ddibynnu ar y ganolfan.