Gyda dros 60 o ddosbarthiadau'r wythnos, mae’r Byd Dŵr yn cynnig ystod eang ac amrywiol o ddosbarthiadau ymarfer corff grŵp, gan gynnwys Les Mills. O Bodypump a Metafit i Ddŵr ac Ysgubwyr Aeddfed mae yna rywbeth i bawb ac mae ein tîm elite o hyfforddwyr yno i'ch helpu ar hyd eich taith. Nid oes angen archebu, dim ond cyrraedd y dderbynfa i gasglu'ch tocyn cyn dechrau'ch dosbarth.

BODYATTACK™

Mae BODYATTACK™ yn ddosbarth ffitrwydd ynni uchel gyda symudi-adau sy'n darparu ar gyfer dechreuwyr llwyr hyd at yr adictiaid mwyaf. Rydym yn cyfuno symudiadau athletaidd fel rhedeg, hyrddio a neidio gydag ymarferion cryfder, fel gwrthwasgu a chyrcydu.

effaith uchel / ynni uchel

dim angen bwcio

BODYJAM™

BODYJAM™ yw'r cyfuniad perffaith o gerddoriaeth, diwylliant a dawns. Traciau rydych wrth eich bodd gyda nhw? Maen nhw yn BODYJAM™. Os ydych yn hoffi dawnsio, yna byddwch wrth eich bodd gyda hyn.

effaith cymedrol / ynni canolig

dim angen bwcio

BODYBALANCE™

Mae BODYBALANCE™ yn ddosbarth ioga sy'n cyfuno elfennau o Tai Chi a Pilates i gryfhau eich corff cyfan. Bydd y dosbarth yn gadael eich meddwl a’ch corff yn teimlo’n heddychlon ac yn canolbwyntio. Hapus.

effaith isel / ynni isel

dim angen bwcio

BODYPUMP™

Mae BODYPUMP™ yn ddosbarth pwysau i bawb. Bydd y math hwn o hyfforddiant pwysau yn gwneud i chi fod yn dynn eich cyhyrau, yn fain ac yn heini. Gan ddefnyddio pwysau ysgafn i gymedrol gyda llawer o ai-ladrodd, rhoddir ymarfer llwyr i’r corff sy'n llosgi llawer o galorïau.

effaith isel / ynni uchel

dim angen bwcio

BODYVIVE 3.1™

Mae BODYVIVE 3.1™ yn cynnwys cymysgedd o hyfforddiant cryfder, cardio a hyfforddiant craidd. Cymysgir rhagwthion (lunges), cyrcydau (squats), ymarferion rhedeg ac ymarferion tiwbiau gyda cherddoriaeth wych i’ch gadael yn teimlo'n fodlon,

effaith cymedrol / ynni canolig

dim angen bwcio

BODYCOMBAT™

Set o ymarferiadau wedi’u hysbrydoli gan grefftau ymladd yw BODYCOMBAT™. Byddwch yn dyrnu a chicio eich ffordd i ffitrwydd a chryfder. Mae'n hollol ddigyswllt ac nid oes symudiadau cymhleth i'w meis-troli. Byddwch yn rhyddhau straen, yn gollwng stêm ac yn teimlo’n wych.

effaith uchel / ynni uchel

dim angen bwcio

METAFIT™/HIIT

Mae METAFIT™/HIIT yn ymarfer dwysedd uchel, sy’n cynnwys cyfres o ymarferion pwysau’r corff gydag marferion gyda seibiau rhyngddynt. Ei fwriad yw cadw eich corff yn llosgi calorïau ar ôl i’ch sesiwn hyfforddi orffen.

effaith uchel / ynni uchel

dim angen bwcio

OEDOLION EGNïOL

Mae OEDOLION EGNÏOL yn ddosbarth cylchedau lle byddwch yn gwneud un ymarfer corff am 30 eiliad i 5 munud ac yna’n symud ymlaen i ymarfer arall. Mae'r dosbarth yn berffaith ar gyfer dechreuwyr a rhai mwy 'aeddfed'.

effaith isel / ynni isel

dim angen bwcio

AQUAFIT™

Mae AQUAFIT yn ymarfer corff dŵr effeithiol lle rydych yn cael eich trochi mewn amgylchedd hwyliog a lle gallwch ddewis eich lefel dwyster. Mae dosbarth WaterWorks yn HWYL ac yn GWEITHIO!

effaith isel / ynni isel

dim angen bwcio

BOXERCISE™

Mae BOXERCISE™ yn ddosbarth ymarfer corff yn seiliedig ar y cysyniadau hyfforddi y mae bocswyr yn eu defnyddio i gadw'n heini. Gallai dosbarthiadau fod ar amrywiaeth o ffurfiau, ond gallai un nodweddiadol gynnwys cysgod-focsio, sgipio, taro padiau, cicio bagiau dyrnu, byrfreichiau (press-ups), rhedeg yn ôl a blaen a ‘sit-ups’.

effaith uchel / ynni uchel

dim angen bwcio

MATURE MOVERS

Mae MATURE MOVERS yn ddosbarth hawdd mewn arddull aerobig gyda cherddori-aeth ddyrchafol. Mae'n berffaith i ddechreuwyr ac ar gyfer rhai mwy 'aeddfed'.

effaith isel / ynni isel

dim angen bwcio

ZUMBA™

Mae ZUMBA™ yn ddosbarth dawns hwyliog gyda cherddoriaeth wych a phobl wych, ac yn llosgi tunnell o galorïau heb i chi hyd yn oed sylweddoli

effaith cymedrol / ynni canolig

dim angen bwcio

YOGA

Cyfres o ystumiau yw YOGA a gynlluniwyd i wella cryfder, cydbwysedd, a hyblygrwydd. Mae dilyniannau pob dosbarth yn cael eu trefnu’n annibynnol gan ein hathrawon, gan gynnig dosbarthiadau amrywiol, hwyliog, a dein-amig a fydd yn eich cadw ar flaenau'ch traed.

effaith isel / ynni isel

dim angen bwcio

HER 3 CHAM

Mae’r HER 3 CHAM yn gymysgedd o gemau, aerobeg a chyflyru’r corff. Dosbarth gwych gyda cherddoriaeth fywiog a fydd yn gweithio pob darn ohonoch chi.

effaith cymedrol / ynni canolig

dim angen bwcio