Stiwdio Beicio MyRide

Mae gan Byd Dŵr Wrecsam stiwdio beiciau newydd MyRide, na allwn aros i rannu gyda chi!

‘Studio Coach’ MyRide (Rhithwir)

‘Studio Coach’ MyRide (Rhithwir) Mae ap ‘Studio Coach’ MyRide, y gellir ei ddefnyddio mewn sesiynau hyfforddi personol a grwpiau, yn cynnig fideo ymdrwytho gyda hyfforddwr ar y sgrin yn annog beicwyr i ddod yn fwy heini, yn gryfach a chyflymach.

Mae’r ap yn cynnig tair ffurf o ran y rhaglen: ymarferion (HIIT 15 munud), dosbarth cyflym (HIIT 30 munud) a dosbarth (teithiau beic 50-munud).

Mae’r rhaglenni yn cynnwys hyfforddiant cyflymder, cryfder athletaidd a dycnwch gyda cherddoriaeth sy’n ysgogi i gadw’r rhai sy’n cymryd rhan yn llawn egni ac i sicrhau’r canlyniadau gorau.

‘Tour Coach’ MyRide (Rhithwir)

‘Tour Coach’ MyRide (Rhithwir) Mae ap ‘Tour Coach’ MyRide, sydd hefyd wedi ei gynllunio ar gyfer hyfforddiant personol a grŵp, yn cynnwys fideo o wahanol leoliadau ar draws y byd gyda llais hyfforddwr i sicrhau fod aelodau yn parhau i bedlo.

Mae’r olygfa yn newid gyda’r cyflymder pedlo, gan alluogi’r beicwyr i brofi’r tir fel y maent yn ei weld ar y sgrin. Mae’r ap hefyd yn cynnwys y ffurfiau dosbarth a dosbarth cyflym.

coach by color® (cbc)

‘Coach by Color®’ (CBC) Mae’r monitor ‘Coach by Color®’ yn sicrhau fod hyfforddi’n syml. Mae’n defnyddio lliw fel ffurf o gyfathrebu rhwng yr hyfforddwr a’r defnyddiwr i sicrhau’r cyfarwyddyd, cymhelliant a’r wobr fwyaf yn ystod eich sesiynau ymarfer.

Mae sgrin arddangos y monitor yn goleuo yn un o’r pum ardal lliw sy’n cyfateb i allbwn WattRate® (pŵer) y defnyddiwr fel eu bod yn gwybod ar unwaith a oes angen iddynt droi'r deial gwytnwch i fyny neu i lawr. Hefyd mae’r sgrin arddangos LED Integredig ar bob consol yn rhoi gwybod i’r hyfforddwyr pan fo defnyddwyr penodol yn gweithio’n rhy galed neu ddim digon caled! Mae’r pum lliw yn cynrychioli ardaloedd hyfforddi gwahanol. Dosbarth HIIT 30 munud fydd y dosbarthiadau hyn.

MyRide yn Fyw

MyRide yn Fyw Mae Myride®+ yn dod â phrofiad fideo Beicio Dan Do arbennig i’n stiwdio Beicio Dan Do newydd. Bydd ein dosbarthiadau Myride yn darparu dosbarthiadau byw i fideos symud am ymlaen.

Profwch dirweddau gwahanol o ddringo i fyny’r elltydd yn Ffrainc i lwybrau oddi ar y ffordd yn yr UD, bydd eich hyfforddwr yn cynllunio dosbarth 45 munud yn llawn o feicio tuag ymlaen rhithwir.