Coffi Costa Byd Dŵr

Rydym yn falch o weini coffi Costa yng Nghanolfan Hamdden Byd Dŵr. Gallwch ymlacio a dadflino gyda phaned ffres o goffi Costa wedi'i baratoi gan un o'n tîm sydd wedi derbyn hyfforddiant llawn. Gallwch fwynhau ein caffi golau, agored a WiFi am ddim.

Coffi Costa Byd Dŵr

Rydym yn falch o weini coffi Costa yng Nghanolfan Hamdden Byd Dŵr. Gallwch ymlacio a dadflino gyda phaned ffres o goffi Costa wedi'i baratoi gan un o'n tîm sydd wedi derbyn hyfforddiant llawn. Gallwch fwynhau ein caffi golau, agored a WiFi am ddim.

Mae’r caffi hefyd yn gwerthu dewis helaeth o gacennau a myffins i fynd gyda’ch diodydd poeth.

Mae dewis eang o fwydydd poeth ac oer ar gael drwy gydol y dydd gan gynnwys detholiad o frechdanau, paninis a brechdanau wedi’u tostio.

I’n cwsmeriaid iau, mae gennym ni fargen bwyd i blant sy’n cynnwys brechdan, paced o greision, carton o ddiod, trît bach a ffrwyth AM DDIM.

Siop Goffi Costa ar agor rhwng:-

06:30 – 21:00 dydd Llun i ddydd Gwener

09:00 – 17:00 ar y Penwythnosau

Mae'r gwasanaeth gan ein tîm o arlwywyr yn werth ardderchog am arian a gallwch fod yn sicr ei ansawdd, ar ôl ennill safon ragorol o Hylendid Bwyd fel yr aseswyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru.

Rydym yn edrych ymlaen at weini Coffi Costa yng Nghanolfan Byd Dŵr! Dewch i fwynhau Costa gyda ni!

Richard Milne - Rheolwr y Ganolfan