Prisiau Gweithgareddau

prisiau gweithgareddau yng nghanolfan hamdden a gweithgareddau Rhiwabon

Bydd angen i chi wisgo mwgwd yn yr adeilad ONI BAI bo' chi'n cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd corfforol, bydd plant dan 11 oed hefyd wedi'u heithrio.
 Dosbarthiadau Ffitrwydd  
 Dosbarth ffitrwydd** £5.20
 Dosbarth Bonws 5* £25.25
*Yn seliedig ar ddosbarth 1 awr sylfaenol. Gall prisiau amrywio ar gyfer dosbarthiadau arbenigol. 
 Neuadd chwareuon  
 Neuadd i oedolion £38.00
 Neuadd i blant £20.80
 Lôn Criced Oedolion £7.80
 Lôn Criced i Blant £5.78
 Badminton £7.80
 Ystafell Amlbwrpas   
 Llogi Ystafell £20.80
 Partïon Pen-blwydd  
 Neuadd Chwaraeon + Ystafell Seminar (1.5 awr) £60.00
 DASH - 50% of standard rate for all activities

Cyfradd fasnachol

Mae cyfradd fasnachol berthnasol i archebion rhai sydd eisiau i ddefnyddio ein cyfleusterau er mwyn gwneud elw. Am ragor o wybodaeth am ein gyfradd fasnachol

cliciwch yma

rhagor o wybodaeth

Methu dod o hyd i'r gweithgaredd yr ydych yn chwilio amdano? e-bostiwch ni yma a bydd un o'n hymgynghorwyr cyfeillgar yn cysylltu â chi.

cliciwch yma