oriau agor

dydd llun - dydd mercher dydd iau dydd gwener dydd sadwrn dydd y banc Bank Hols
9am - 10pm 7.30am - 10pm 9am - 6pm 9am - 3pm 10am - 3pm 10am - 2pm

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur. Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.

I regularly use the swimming pool in Rhayader Leisure Centre mostly at least twice a week and the pool and facilities are brill and the staff are very helpful

Gill

Croeso i Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy, a weithredir gan Freedom Hamdden ar ran Cyngor Sir Powys