gweledigaeth 2020
Beth bynnag yw eich addunedau Blwyddyn Newydd, ry’n ni yn Freedom Leisure yn cynnig llawer mwy na dim ond campfa – mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau nofio, sawna, chwaraeon raced a llawer mwy.

darganfod rhagor

Gwersi nofio - peidiwch â cholli cyfle cyn iddyn nhw werthu allan!
Mae lleoedd ar gyfer ein gwersi nofio yn llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi, archebwch eich lle heddiw!

darganfod rhagor

oriau agor

dydd llun - dydd mercher dydd iau dydd gwener dydd sadwrn dydd y banc Bank Hols
9am - 10pm 7.30am - 10pm 9am - 6pm 9am - 3pm 10am - 3pm 10am - 2pm
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01597 810355
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01597 810355

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur. Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.

I regularly use the swimming pool in Rhayader Leisure Centre mostly at least twice a week and the pool and facilities are brill and the staff are very helpful

Gill
I holi am aelodaeth cliciwch yma neu ffoniwch 01597 810355

Croeso i Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy, a weithredir gan Freedom Hamdden ar ran Cyngor Sir Powys