Stadiwm Queensway, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.


oriau agor

Monday - Friday Saturday and Sunday Sunday Bank Holidays
9.00am - 9.30pm 9.00am - 5.00pm
Monday - Friday Saturday and Sunday Sunday Bank Holidays
9.00am - 9.00pm 9.00am - 4.30pm
Monday - Friday Saturday and Sunday Sunday Bank Holidays
9.00am - 9.40pm 9.00am - 5.00pm
Monday - Friday Saturday and Sunday Sunday Bank Holidays
9.00am - 9.45pm 9.00am - 5.00pm

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, hen ac ifanc, profiadol neu ddechreuwr.  Gellir teilwra’r amser mae sesiwn gym yn ei gymryd i weddu i’r ffyrdd o fyw modern prysuraf.

 Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen gym unigryw i chi, i  ddiwallu eich anghenion yn benodol a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Gyda chymysgedd o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff tra hyfforddedig, gallwn ddarparu popeth rydych ei angen i ymarfer, i gyflawni eich nodau a dyheadau, i ymlacio a chymdeithasu.

the Queensway team is the very best for encouraging me to reach my goal of running the 10k

josie
I holi mwy am aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01978 355826