Maes 3G yn Morgan Llwyd

Chwilio am cae pob tywydd? Edrychwch dim pellach: mae gennym gae 3G NEWYDD SBON 97m x 61m yn agor Medi 2017

Pam mynd 3g?

Mae caeau chwaraeon 3G yn cynnwys carped glaswellt synthetig sy'n cael ei osod ar i is-sulfaen macadam peirianneg. Mae pad sioc yn cael ei osod o dan y carped glaswellt synthetig i amsugno effaith, gan wneud y cae yn addas ar gyfer pêl-droed, hoci a nifer o chwaraeon awyr agored eraill. Unwaith y bydd y sylfeini a charped tyweirch wedi cael eu gosod bydd yr arwyneb yn cael ei lenwi gyda haen o dywod a manlenwi rwber sy'n suddo i lawr i mewn i'r ffibrau ac yn gwella perfformiad y cae 3G.

Mae'r manteision yn cynnwys:

 • Caeau chwaraeon 3G yn wydn arwyneb bob tywydd gyda haenau mandyllog sy'n gadael dŵr fynd trwy yn hawdd sy'n golygu na fydd tywydd gwlyb yn arbed chi!
 • Pad sioc amsugno effaith i leihau'r risg o anaf.
 • Yn darparu nodweddion rhagorol o ran bownsio pêl a rôl pêl i roi profiad o ansawdd uchel i'r chwaraewyr.
 • Llifoleuadau i gadw'r cae yn weithredol drwy gydol y flwyddyn.

Pêl droed 3G - Cae llawn

Mae'r cae 3G 97m x 61m ar gael i'w harchebu fel cae llawn. Yn addas i hyfforddi pel-droed iau ac i oedolion. 

Ar gael ar gyfer:

 • Archebion achlysurol
 • Archebion bloc
 • Defnydd masnachol
 • Gemau cynghrair

pêl-droed 3g - 1/3 cae

Galwch archeby hanner y cae 3G sy'n mesur 55m x 29m yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd; maint perffaith ar gyfer sessiynau hyfforddi. Mae'r caeau yn cael eu marcio yn benodol ar gyfer pel droed 6 bob ochr.

Mae'r pad sioc yn amsugno'r effaith a ddarperir gan lanio, budd plant yn llai tebugol o gael crafiadau.

Ar gael ar gyfer:

 • Archebion achlysurol
 • Archebion bloc
 • defnydd masnachol
Oes genych chi ddiddordeb mewn ymuno a chyngreiriau pêl-droed 6 bob ochr yn yr haf?

gynghreiriau pêl-droed 6 bob ochr yn yr haf ochr

Ar hyn o bryd rydym yn cofrestru diddordeb mewn cynghreiriau haf pel-droed 6 ochr. Nid oes angen profiad, ond angerdd ar gyfer y gem a'r awydd i chware yn rheolaidd.

Ar hyn o bryd rydymyn cofrestru diddordeb ar gyfer:

 • 40+ oed
 • Ifanc 16 - 18 oed

Os nad ydach yn yr oedran yma, cofrestrwch eich diddordeb beth bunnag a byddwn yn gallu rhoi cyngor ar yr hyn sydd ar gael i chi.

Chwaraeon 3G arall

Nid yw caeau 3G ond ar gyfer pêl-droed. Maent yn wyneb bob tywydd addasadwy y gellir ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon.

Mae pad sioc wedi'i osod o dan ein carped glaswellt synthetig gan ei wneud yn lle delfrydol ar gyfer hoci. Mae'r pad sioc yn amsugno effaith gan syrthio ac yn amsugno'r effaith ar eich cymalau. Mae'r nodweddion rhagorol o ran bownsio pêl a rôl pêl yn eu gwneud yn lleoliad perffaith ar gyfer hoci. Ffens uchder llawn nid yn unig yn eu gwneud yn fwy diogel i wylwyr ond yn helpu i gadw'r bel ar y cae.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau priodol bob amser wrthran ddefnyddio ein maes 3G. Caniateir defnydd o esgid hyfforddiant chwaraeon ar y cae, fodd bynnag, i gael arweiniad ar yr esgidiau gorau i wisgo, gwybodaeth a chanllawiau defnydd hanfodol eraill cliciwch yma.

I holi am archebion bloc llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at morganllwyd@freedom-leisure.co.uk 

Trefnu sesiwn

Holi am amseroedd sesiynau ac argaeledd.

cliciwch yma

archebion mewn bloc

Holi am argaeledd archebu mewn bloc.

cliciwch yma