Ymarfer Corff Mewn Grŵp - Gwyn Evans

Gall gweithio ben eich hun fod yn anodd. Mae ein rhaglen ymarfer corff grŵp yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer corff grŵp, i gyd wedi'u cynllunio i godi cyfradd curiad y galon ac yn creu newid yn y corff. Mae ein holl hyfforddwyr hyfforddedig a chymwys yn angerddol am eu dosbarthiadau ac yn cynnig amgylchedd ysgogol cyfeillgar a fydd yn cael chi’n dod yn ol am mwy.

Easyline™

Mae pobl i gyd yn dod mewn gwahanol siap, maint, oedran a gallu. Easyline™ yn benodol ar gyfer pobl nad ydynt yn mynd i'r gampfa. Mae'r peiriannau yn hawdd i'w defnyddio ac yn ddiogel ar gyfer pobl sydd a lefelau ffitrwydd a chryfder gahanol. Mae'r dechnoleg piston hydrolig patentyn golygu nad oes plat pwysau yn y golwg.

Caill sesiynau Easyline™ eu harwain gan hyfforddwyr a gosod allan mewn ffordd sy'n annog sgwrsio yn ystod y dosbarth. Mae'r hyfforddwyr cyfeillgar yn defnyddio eu cyfoeth o wybodaeth i sicrhau eich bod yn defnyddio'r offer yn gywir a chael y gorau allan o'r dosbarthiadau.

Effaith Isel / Ynni Isel

Dim angen bwcio

Aquafit™

Aquafit™ yw'r ffordd effaith isel, ymwrthedd uchel i ymarfer corff. Mae hynofedd y dwr yn ei gwneud yn ysgafn ar gymalau tra bod y gwrthiant cyson yn cryfhau'r cyhyrau ac yn gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd.

Dim ots beth yw eich lefel ffitrwydd gallwch gael ymarfer gwych. Bydd eich hyfforddwr yn cynnig digon o opsiynau i gynyddu neu leihau anhawster y symudiadau. Mae'r dwr yn darparu gwrthiant cyfartal trwy eich ystod lawn o gynnig, yn gweithio pob par o gyhyrau ar yr un pryd ac yn eich cadw'n chytbwys.

Os ydach eisio cryfhau eich cyhyrau a gwella ffitrwydd cardiofasgiwlaidd heb rhoi straun ychwanegol ar eich corff, dyma'r dosbarth i chi.

Effaith Isel

Dim angen bwcio

Pilates Craidd

Ymarfer meddwl-gorff braf lle mae ansawdd y symudiad yn cael ei werthfawrogi dros faint o ailadroddiadau.

Mae Pilates Craidd yn ymestyn a cryfhau'r cyhyrau ac yn gwella hyblygrwydd a symudedd ar y cyd leihau'r tebygolrwydd o anaf. Mae'n dysgu i chi symud yn fwy effeithiol ac yn hyfforddi'r corff i symud mewn patrwm mwy diogel, mwy effeithlon.

Mae'r ymarferion yn cael eu cynllunio i adeiladu craidd cyrf (bol fflat a cefn cryf).

Mae'n genedlig ond mae'n heriol. Mae'r rhan fwyaf o symudiadau yn effaith isel ac wedi perfformio yn lledorwedd neu eistedd. Bydd yr hyfforddwr yn cynnig addasiadau i pob ymarfer yn amrywio o ddechreuwyr i uwch i dei;wra'r ymarfer i'ch gallu.

Effaith Isel

Dim angen bwcio

ffrwydrad craidd

Craidd y corff sy'n gyfrifol am gefnogi'r stumog, cefn, asgwrn cefn a ysgwyddau. Nod ymarferion ffitrwydd craidd yw cryfhau'r holl gyhyrau sy'n gysylltiedig â'r ardaloedd hyn.

Bydd y dosbarth hwn yn herio'ch cyhyrau sefydlogi ac yn gweithio'r craidd cyfan.Gwych ar gyfer gwella cydbwysedd, gwasgu'r bol a gwella ystym.

Bydd yr adrannau egnïol yn sicrhau eich bod chi'n cael ymarfer cardio hefyd!

Effaith Cymedrol / Ynni Canolig

Dim angen bwcio

Coesau, Penolau a Bolau (L.B.T)

Mae'r ardaloedd goes, pen ôl a bol yn aml yn cael eu hystyried y rhai mwyaf anodd i fynd i'r afael pan ddaw i symud y braster y corff diangen. Mae'r dosbarth hwn yn ymarfer corff llawn anelu at dynhau meysydd hynny o eich cluniau, pen ôl a stumog sy'n cousing y broblem.

Dechreuwch gyda cynhesu wedyn chyrcyda, lunge a wasgfa eich ffordd i fwy heini llai gwastraffus chi! Coesau, Penolau a Boliau yn wych ar gyfer unrhyw un sydd eisiau colli pwysau a thôn i fyny fel ei fod yn defnyddio grwpiau cyhyrau mawr ar gyfer llosgi calorïau uchel ac ymarferion sy'n targedu ardaloedd problemus hynny.

Effaith Cymedrol / Ynni Canolig

Dim angen bwcio

Masters

Mae nofio yn ffordd gwych o helpu eich corff ddefnudio braster a chynnal pwysau iach. Gan fod dwr yn 12 gwaith mwy trwchus nag aer, felly mae nofio yn llawer mwy effeithiol o cryfhau eich cyhyrau nag unrhyw fath arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir.

Gall nofio helpu i gynyddu cyfaint ysgyfaint chi ac yn eich gorfodi i ddysgy technegau anadlu gwell a all helpu chi pan godi pwysau neu rhedeg.

Mae gan dwr arferiad defnyddiol o gefnogi eich pwysau corff; mae'n ei fel ffordd i bobl sydd ag anafiadau neu rhai sy'n dioddef o ordewdra i gael ymarfer da.

Effaith Isel / Ynni Uchel

Dim angen bwcio

Cylchedau Pur

Mae hyfforddiant cylched yn cyfuno pob ffitrwydd mewn i ddosbarth 1 awr.

Mae'r gorsafoedd yn cael eu nodi gan yr hyfforddwr a gynlluniwyd i roi ymarfer cryfder corff llawn, ymarfer cardio llawn, ysgogiad y craidd a hyfforddiant hyblygrwydd.

Mae ein hystod eang o offer a hyfforddwr a arweinir opsiynau eang yn golygu y gallwch deilwra'r dosbarth i'ch gallu, felly pawb yn cael ymarfer da.

Effaith Uchel / Ynni Uchel

Dim angen bwcio

Metafit™

Metafit ™ yw'r ymarferiad HIIT 30 munud, heb ei choreograffi, pwysau corff yn unig.

Dim ond 30 munud y mae'r dosbarth sy'n golygu ei fod yn gallu ffitio mewn i'r amserlenni prysuraf. Mae'r ymarferion yn ddwysedd uchel gan olygu y byddwch yn llosgi uchafswm y calorïau mewn cyfnod byr. Mae'r math hwn o drefn yn manteisio ar y defnydd gormodol ar ôl ymarfer corff. Mae hyn yn golygu bod eich corff yn mynd i mewn i orddifadu a bydd yn parhau i losgi calorïau ar gyfradd uwch am hyd at 24 awr ar ôl i chi roi'r gorau i weithio.

Ar y cyd y chwyldro llosgi braster!

Effaith Uchel / Ynni Uchel

Dim angen bwcio