Clwb Gwyliau - Gwyn Evans

Rydym ni yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans yn ymorddedig i rhoi i'r plant sy'n mynychu ein clwb gwyliau profiad hwyliog a chofiadwy. Mae'r holl sesiynau blasu yn cael eu rhedeg gan hyfforddwyr cymwysedig. Bydd plant yn rhannu mewn i ddau grŵp ar gyfer y sesiwn chwyddadwy pwll, gyda'r grŵp arall gael eu meddwl ar waith i ddylunio dyfais sy'n newid byd! Mae gan blant ddewis o weithgareddau i'w wneud yn y prynhawn.

Amserlen

Amser

Gweithgaredd

9:00 - 10:00 Croeso a cynhesu i fynnu
10:00 - 10:45 Sesiwn blasu Dodgeball 
10:45 - 11:30 Sesiwn blasu Badminton
11:30 - 12:15 CINIO
12:15 - 13:00 Offer chwyddadwy'r pwll Lab ddyfais
13:00 - 13:45 Lab ddyfais Offer chwyddadwy'r pwll
13:45 - 14:15 EGWYL Y PRYNHAWN
14:15 - 15:00 Sesiwn blasu Tae kwon-do
15:00 - 15:45 Pel droed Bowlio enfawr
15:45 - 16:30 Pel mainc Criced kwik
16:30 - 17:00 Oeri

Sesiwn blasu Dodgeball a Badminton

Rydym wedi ymuno a thim Datblygu Chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham i ddarparu sesiynau blasu Dodgeball a Badminton. Bydd y sesiynau yn cael eu dysgy gan hyfforddwyr cymwysiedig a chynnal yn unol ac arfer gorau.

Mae Dodgeball yn gem cyflym ac hwyl sy'n cynnwys dau dim. Mae'n wych ar gyfer gwella cydlynu llaw a llygad ac yn cynyddu cryfder, ystrwythder a chudbwysedd.

Mae badminton yn gem raced cyflym sydd yn wych ar gyfer ystrwythder a nerth y cyhyrau

Sesiwn chwyddadwy'r pwll

Mae'r sessiwn hwn yn rhoi defnydd neilltiedig o'n brif pwll efo'n offer chwyddadwy "SPIKE" am 45 munud i chi.

Bydd o leisf dau archubwyd bywyd yn cael eu darparu i sicirhau bod eich sessiwn yn ddiogel. Rhaid i bawb sydd ddim yn gallu nofio adael yr offer hanner fordd. 

Bydd y plant yn cael eu rhannu'n ddau grwp o 20; gydag un grwp yn y pwll a'r grwp arall yn newid y byd yn ein labordy dyfais!

Sesiwn blasu Tae kwon-do

Mae gan Tae Kwon-Do fel camp dros 60 miliwn o ymarferwyr mewn 184 o wledydd. Mae'n traddu o Dde Korea be mae'r llywodraethau yn seliedig ar hun o bryd. 

Nid yw Tae Kwon-Do on i ymladd. Mae'n gwella gallu i ymdrin yn effeithiol a sefyllfaoedd llawn straen ac yn hyrwyddo mwy o ymwybyddiaeth o gorff a meddwl. Mae hefyd yn cynyddu hyder ar ac oddi ar y mat ac yn gwella chreadigrwydd a sgiliau datrys problemau.

Mae'r sesiwn blasu yn cael ei ddarparu gan Academi Tae Kwon-Do Ady Jones.