gweledigaeth 2020
Beth bynnag yw eich addunedau Blwyddyn Newydd, ry’n ni yn Freedom Leisure yn cynnig llawer mwy na dim ond campfa – mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau nofio, sawna, chwaraeon raced a llawer mwy.

darganfod rhagor

Gwersi nofio - peidiwch â cholli cyfle cyn iddyn nhw werthu allan!
Mae lleoedd ar gyfer ein gwersi nofio yn llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi, archebwch eich lle heddiw!

darganfod rhagor

oriau agor

DYDD LLUN-DYDD IAU DYDD GWENER DYDD SADWRN-DYDD SUL Gŵyl y Banc
6.30am -10.00pm 6.30am - 9.00pm 8.15am - 4.30pm 10.00am - 2.00pm
Monday - friday Saturday Sunday Bank Holidays
0630-2200 0815-1630 0815-1700 0630-1600
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01938 555952
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01938 555952

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Rydym yn darparu aelodaeth unigol misol, aelodaeth ar y cyd, aelodaeth i deuluoedd ac i fusnesau a gallwch drefnu aelodaeth gorfforaethol.

Ni chewch eich clymu i mewn i unrhyw gontractau hir ac rydych yn rhydd i redeg eich aelodaeth mor hir ag y dymunwch. 

the team at Flash are the best and motivate me to keep going for my goal.

matt
I holi am aelodaeth cliciwch yma neu ffoniwch 01938 555952

Croeso i Canolfan Hamdden Y Flash, a weithredir gan Freedom Hamdden ar ran Cyngor Sir Powys.