oriau agor

DYDD LLUN-DYDD IAU DYDD GWENER DYDD SADWRN-DYDD SUL Gŵyl y Banc
6.30am -10.00pm 6.30am - 9.00pm 8.15am - 4.30pm 10.00am - 2.00pm
Monday - friday Saturday Sunday Bank Holidays
0630-2200 0815-1630 0815-1700 0630-1600

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Rydym yn darparu aelodaeth unigol misol, aelodaeth ar y cyd, aelodaeth i deuluoedd ac i fusnesau a gallwch drefnu aelodaeth gorfforaethol.

Ni chewch eich clymu i mewn i unrhyw gontractau hir ac rydych yn rhydd i redeg eich aelodaeth mor hir ag y dymunwch. 

the team at Flash are the best and motivate me to keep going for my goal.

matt

Croeso i Canolfan Hamdden Y Flash, a weithredir gan Freedom Hamdden ar ran Cyngor Sir Powys.