Mae’r Nadolig wedi dod yn gynnar

darganfod rhagor

2 am bris 1 nofio oedolion

Nofiwch gyda ffrind am bris 1 oedolyn

cliciwch yma

12 mis am bris 9 - aelodaeth nofio

Ymunwch a'n DU Aqua cin 31 Mawrth a cewch 3 mis am ddim!

cliciwch yma am fwy o wybodaeth

oriau agor

Gwener 23rd Rhag 24th Rhag-2nd Ionawr Mawrth 3rd Ionawr Bank Holidays
Open as Normal CLOSED Open as normal
Monday - Thursday Saturday- Sunday Sunday Bank Holidays
7.00am - 10.00pm 9.30am - 5.00pm
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01691 778666
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01691 778666

aelodaeth

Yma yn Y Waun mae ein cynllun ‘Aelodaeth Gyswllt Wrecsam’ yn rhoi gwerth gwych am arian a mynediad i bedair o’n prif ganolfannau yng Nghyngor Bwrdeistref Wrecsam. Cewch fynd i’r gampfa, dosbarthiadau ymarfer a’r pwll nofio faint a fynnwch. Pa un a ydych yn chwilio am aelodaeth gynhwysol, nofio, neu dalu bob tro, mae gennym becyn aelodaeth i ateb eich gofynion a’ch ffordd o fyw. Rydym yn cynnig sesiynau cynefino â’r offer, dosbarthiadau un i un a rhaglenni wedi eu llunio’n arbennig i ti.

‘Dw i’n mwynhau bob tro dw i’n dod i nofio. Amgylchedd da, glân a thaclus. Mae’r staff yn wych bob tro. Diolch yn fawr i chi gyd.’ ‘Mae’n gampfa hyfryd - dw i wrth fy modd yn ei defnyddio ac mae pawb mor glên’ ‘Mi fues i yn fy nosbarth ioga newydd cyntaf. Roeddwn i wrth fy modd ac mae’r athro’n wych. Diolch.’

Sylwadau rhai o’n haelodau
I holi ynghylch aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01691 778666

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Y Waun, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.