Gweithgareddau Gwyliau plant

Cadwch y plant yn brysur yr haf yma gyda’n rhaglen wych dros wyliau’r haf

 • cwrs carlam – gwersi nofio
  • cwrs caiacio
  • gwersylloedd amlchwaraeon i blant 8-12 oed
  • gwersylloedd amlchwaraeon i blant 5-7 oed
  • sgiliau pêl-droed
  • sgiliau pêl-rwyd
  • bownsio a chwarae

Dyddiadau’n ystod gwyliau’r haf
• wythnos 1 - 22 Gorffennaf tan 26 Gorffennaf
• wythnos 2 -  29 Gorffennaf tan 2 Awst
• wythnos 3 -  5 Awst tan 9 Awst
• wythnos 4 -  12 Awst i’r 16 Awst
• wythnos 5 -  19 Awst i’r 23 Awst
• wythnos 6 -  27 Awst tan 20 Awst

Gwersyll amlchwaraeon dros wyliau’r haf

Mae ein rhaglen amlchwaraeon lwyddiannus iawn wedi bod yn digwydd ers 15 mlynedd ac mae’n sicrhau y bydd eich plentyn yn cael diwrnod llawn hwyl wrth gwrdd â ffrindiau newydd a datblygu sgiliau newydd. Bydd eich plentyn yn chwarae gemau pêl (pêl-fasged, pêl-droed, pêl-rwyd a rygbi) yn ein gwersyll wrth gael ei gyflwyno i chwaraeon raced. Bydd yn cael hwyl trwy chwarae gemau megis “capture the flag” a “kickball”. Hefyd, bydd plant 8-12 oed yn gallu defnyddio’r pwll nofio bob dydd.
Pryd: Dydd Llun i ddydd Gwener
Dyddiad: wythnos 1 - 6
Oedran ac Amser: 8-12 oed 8:30am-5:00pm / 5-7 oed 8:30am-3:30pm
Pris: £12 / £9 ptl

Cyrsiau dwys gwersi nofio


Cyrsiau dwys yw’r ffordd berffaith i blant fwynhau eu gwyliau a rhyddhau eu hegni. Dyma ffordd berffaith i gyflwyno pobl sydd ddim yn gallu nofio i’r dŵr am y tro cyntaf neu i roi cyfle i nofwyr weithio ar agweddau penodol i gwblhau eu cynllun Tonnau. Mae gwersi ar gael i blant o 3 oed a hŷn.

Dydd Llun i ddydd Gwener
Dyddiad: wythnos 1 - 6
Oedran: 3 oed a hŷn
Amser: 10am – 12pm
Pris: £20 / £15 ptl

** Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei rhyddhau’n fuan**

 

Awgrymir eich bod chi’n archebu ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi

cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 01792 897039