teuluoedd a phlant

Yma ym Mhenlan dymunwn wneud yn siŵr eich bod chi a’ch plant yn cael yr amser gorau ac yn cadw'n iach

meithrinfa

Mae gan Ganolfan Hamdden Penlan feithrinfa lle gall eich plentyn chwarae mewn amgylchedd diogel, o dan oruchwyliaeth, wrth i chi fynd i’r gampfa neu nofio.

  • 2 aelod cymwys o staff (wedi cael gwiriad y CRB)
  • Mae 7 lle ar gael bob awr ar gyfer rhieni sy'n defnyddio'r cyfleusterau yn y ganolfan hamdden
  • Ystafell ddiogel â gweithgareddau ysgogol
  • Mae’r sesiynau’n para 1 awr a gellir archebu uchafswm o 2 sesiwn y dydd

Mae oriau agor ein meithrinfa fel a ganlyn- 

 

Dydd Llun

9.00am - 12.00pm

Dydd Mawrth

9.00am - 12.00pm

Dydd Mercher  

9.00am - 12.00pm    

Dydd Iau

AR GAU

Dydd Gwener

9.15am - 12.15pm

Partïon pen-blwydd yng Nghanolfan Hamdden Penlan
Dathlwch ben-blwydd eich plentyn gyda pharti hwyliog maent yn sicr o’i gofio am flynyddoedd i ddod. Cewch wared ar y straen o drefnu parti a gadewch i ni wneud hynny!

Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau parti llawn gweithgareddau y gellir eu harchebu ar gyfer diwrnod arbennig eich plentyn: 

Parti Castell Bowndio Jyngl - chi’n unig fydd yn defnyddio ein neuadd, gan gynnwys ein castell bowndio a sleidiau gyda’n cwrs rhwystrau pwmpiadwy newydd 

Parti Hwyl a Sblash – chi’n unig fydd yn defnyddio ein pwll nofio, y ‘challenger’ pwmpiadwy ac amrywiaeth eang o gychod, corff-fyrddau a woglau

 

 

i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni 

cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 01792 588079