gweithgareddau gwyliau'r haf

June 18 2021

gwyliau'r haf yng nghanolfan hamdden aberhonddu

Mae'r gwyliau'r haf (19 Gorfennaf i 29 Awst) yn prysur agosáu ac rydym wedi bod wrthi’n llunio rhaglen sy’n llawn hwyl a sbri ar gyfer eich plant yn ystod y gwyliau. Rydym yn cynnig Clybiau Gwyliau trwy’r dydd yn Aberhonddu ddydd Mercher a ddydd Gwener yn ystod wythnos hanner tymor. Hefyd mae gennym ddewis o sesiynau hwyliog a bywiog eraill i ddifyrru’r teulu cyfan. Darllenwch beth arall sydd gennym ar y gweill.


diwrnodau aml-weithgareddau

Gweithgareddau megis: pêl-droed, badminton, sboncen, tennis bwrdd, a nofio.

Dydd Mercher, Dydd Gwener.  9.00am-4.00pm.

DIM OND £15.00 y dydd diod a phecyn bwyd NEU £17.50 y dydd gyda'r bwyd           

Gwisgwch ddillad chwaraeon, dewch â’ch dillad nofio  

Rhaid cadw lle.  Ffon 01874 623677 


hyfforddi pêl-droed

Hyfforddi pêl-droed am blant 6-12 oed.  

Dydd Llun.  1.30pm-3.30pm.

DIM OND £5.50 y sesiwn 

Gwisgwch ddillad chwaraeon, dewch â’ch diod 

Rhaid cadw lle.  Ffon 01874 623677 


castell gwynt a sesiynau chwarae

Rhowch gyfle i’r plant a’u ffrindiau i losgi eu hegni ar ein castell gwynt a chyfarpar chwarae. 

Ar gyfer plant dan 8 oed.  Bydd angen goruchwyliaeth rhieni trwy gydol y sesiwn.

Dydd Mawrth, Dydd Sadwrn   10.30am-12.30pm

DIM OND £3.00 y plentyn 

Rhaid cadw lle.  Ffon 01874 623677 


gwersi nofio dwys         

9.00-9.30am: Dechreuwyr. 9.30-10.00am:  Canolradd

Dydd Llun i Dydd Gwener.  Wythnos 19, 26, Gorfennaf, 2, 9, 16 Awst.

£28.00 y cwrs. Rhaid cadw lle. Ffon 01874 623677 


Dewch draw i gael hwyl!

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, cysylltwch â Chanolfan Hamdden Aberhonddu, Ffôn: 01874 623677