gweithgareddau gwyliau'r haf

July 5 2022

gwyliau'r haf yng nghanolfan hamdden aberhonddu

Mae'r gwyliau'r haf (18 Gorfennaf i 4 Medi) yn prysur agosáu ac rydym wedi bod wrthi’n llunio rhaglen sy’n llawn hwyl a sbri ar gyfer eich plant yn ystod y gwyliau. Rydym yn cynnig Rhaglen aml-chwaraeon trwy’r dydd yn Aberhonddu ddydd Llun i dydd Gwener yn ystod wythnos. Hefyd mae gennym ddewis o sesiynau hwyliog a bywiog eraill i ddifyrru’r teulu cyfan. Darllenwch beth arall sydd gennym ar y gweill.


rhaglen aml-chwaraeon

Sesiynau chwaraeon a hyfforddi strwythuredig a ddarperir gan staff hyfforddi cymwysedig, gan gynnwys chwaraeon megis: pêl-droed, badminton, sboncen, tennis bwrdd a nofio (nofio ar gyfer plant dros 8 oed a throsodd yn unig).

Dydd Llun i Dydd Gwener.  9.00am-4.00pm.

£20.00 y dydd diod a phecyn bwyd NEU £3.00 am bwyd           

Gwisgwch ddillad chwaraeon, dewch â’ch dillad nofio  

Rhaid cadw lle.  Ffon 01874 623677 


castell gwynt a sesiynau chwarae

Rhowch gyfle i’r plant a’u ffrindiau i losgi eu hegni ar ein castell gwynt a chyfarpar chwarae. 

Ar gyfer plant dan 8 oed.  Bydd angen goruchwyliaeth rhieni trwy gydol y sesiwn.

Dydd Mercher   12.00-2.00pm

DIM OND £3.50 y plentyn 

Rhaid cadw lle.  Ffon 01874 623677 


gwersi nofio dwys         

9.00-9.30am: Dechreuwyr. 9.30-10.00am:  Canolradd

Dydd Llun i Dydd Gwener. 

£30.00 y cwrs. Rhaid cadw lle. Ffon 01874 623677 


Dewch draw i gael hwyl!

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, cysylltwch â Chanolfan Hamdden Aberhonddu, Ffôn: 01874 623677