Ffitrwydd yn y Dŵr

Mae gweithio allan yn y dŵr yn un o'r gweithgareddau mwyaf therapiwtig gall unrhyw un gymryd rhan mewn. Mae Culchedau/Aerobic Dŵr yn adeiladu cardio, cryfder a gwrthiant i gyd gan fod yn hawdd ar y cymalau ac mewn awyrgylch oer ac ymlacio.

Aquafit™/ Aerobeg Dŵr.

Aquafit™ neu Aerobeg Dwr yw'r ffordd effaith isel, ymwrthedd uchel i ymarfer corff. Mae hynofedd y dwr yn creu effaith isel ar cymalau tra bod gwrthiant cyson y dwr yn cryfhau'r cyhyrau ac yn gwella ffitrwydd cardiofasgiwlaidd.

Waeth beth yw eich lefel ffitrwydd gallwch gael ymarfer gwych. Bydd eich hyfforddwr yn cynnig digon o opsiynau i gynyddu neu leihau anhawster y symudiadau. Mae'r dwr yn darparu gwrthiant cyfartal trwy eich ystod lawn o fudiant, ac yn gweithio pob pâr o gyhyrau ar yr un amser gan gadw chi'n gytbwys.

Os ydach chi eisio cryfhay eich cyhyrau a gwella ffitrwydd cardiofasgiwlaidd heb rhoi draul ychwanegol ich corff; dyma'r dosbarth i chi.

Dewch o hyd i'ch dosbarth aerobic dwr yn...

Cylchedau Dŵr

Mae dosbarthiadau cyched dwr yn hafal i cylchedau yn y gampfa. Yn seliedig ar ystod o weithgareddau a symudiadau, bydd cyfranogwyr yn defnyddio offer megis pwysau a floatiau a symud rhwng gorsafoedd i dynhau grwpiau o gyhyrau penodol.

Os ydach chi'n chwilio am ddosbarth i gryfahu eich cyhyrau a gwella eich ffitrwydd cardiofasgiwlaidd heb roi draul ychwanegol ar eich corkk, dyma'r dosbarth i chi.

Dod o hyd i'ch dosbarth cylchedau dwr yn...

Nofio Masters

Mae nofio yn ffordd gwych o helpu eich corff ddefnyddio braster a chynnal pwysau iach. Gan fod dwr yn 12 gwaith mwy trwchus nag aer, felly mae nofio yn llawer may effeithiol o cryfhau eich cyhyrau nag unrhyw fath arall o ymarfer corff cardiofasgiwlaidd y gallwch ei wneud ar dir.

Gall nofio helpu i gynyddu cyfaint ysgyfaint chi ac yn eich gorfodi i ddysgu technegau anadlu gwell a all helpu chi pan fyddwch yn codi pwysau neu'n rhedeg.

Mae gan ddwr arferiad defnyddiol o gefnogi eich pwysau corff; mae'n ffordd i bobl sydd ag anafiadau neu rhai sy'n dioddef o ordewdra i gael ymarfer corff.

Dod o hyd i sesiwn Masters heddiw yn...