Ymarfer corff mewn grŵp - Y Waun

Gyda dros 20 o ddosbarthiadau'r wythnos, mae’r Waun yn cynnig ystod eang ac amrywiol o ddosbarthiadau ymarfer corff grŵp, gan gynnwys Les Mills. O BODYPUMP™ a Metafit™ i Aquafit™ a Yoga mae yna rywbeth i bawb ac mae ein tîm elite o hyfforddwyr yno i'ch helpu ar hyd eich taith. Nid oes angen archebu, dim ond cyrraedd y dderbynfa i gasglu'ch tocyn cyn dechrau'ch dosbarth.

pêl-droed cerdded

Mae Buddion Iechyd Pêl-droed Cerdded i Ddynion a Merched yn cynnwys.

Newidiadau cadarnhaol mewn cydbwysedd ystumiol, pwysedd gwaed a chyfradd curiad y galon gorffwys, gostwng colesterol, lefelau siwgr gwaed gwell, dwysedd esgyrn a gwella adweithiau, wrth dorri'r groes o ddioddef o ddiabetes math 2 - pob dangosydd o iechyd da yn gyffredinol.

effaith isel / ynni isel

dim angen bwcio

BODYCOMBAT™

Set o ymarferiadau wedi’u hysbrydoli gan grefftau ymladd yw BODYCOMBAT™. Byddwch yn dyrnu a chicio eich ffordd i ffitrwydd a chryfder. Mae'n hollol ddigyswllt ac nid oes symudiadau cymhleth i'w meis-troli. Byddwch yn rhyddhau straen, yn gollwng stêm ac yn teimlo’n wych.

effaith uchel / ynni uchel

dim angen bwcio

BODYBALANCE™

Mae BODYBALANCE™ yn ddosbarth ioga sy'n cyfuno elfennau o Tai Chi a Pilates i gryfhau eich corff cyfan. Bydd y dosbarth yn gadael eich meddwl a’ch corff yn teimlo’n heddychlon ac yn canolbwyntio. Hapus.

effaith isel / ynni isel

dim angen bwcio

BODYPUMP™

Mae BODYPUMP™ yn ddosbarth pwysau i bawb. Bydd y math hwn o hyfforddiant pwysau yn gwneud i chi fod yn dynn eich cyhyrau, yn fain ac yn heini. Gan ddefnyddio pwysau ysgafn i gymedrol gyda llawer o ai-ladrodd, rhoddir ymarfer llwyr i’r corff sy'n llosgi llawer o galorïau.

effaith isel / ynni uchel

dim angen bwcio

METAFIT™/HIIT

Mae METAFIT™/HIIT yn ymarfer dwysedd uchel, sy’n cynnwys cyfres o ymarferion pwysau’r corff gydag marferion gyda seibiau rhyngddynt. Ei fwriad yw cadw eich corff yn llosgi calorïau ar ôl i’ch sesiwn hyfforddi orffen.

effaith uchel / ynni uchel

dim angen bwcio

Cerdded Iach

Gall cerdded cyson yn eich helpu chi: Cynnal pwysau iach, atal neu reoli amryw o amodau (gan gynnwys clefyd y galon, pwysedd gwaed uchel a diabetes math 2), cryfhau'ch esgyrn a'ch cyhyrau, gwella'ch hwyliau a gwella'ch cydbwysedd a'ch cyd-drefniadaeth.

Mae ein taith gerdded iechyd yn cynnig cyfle i chi gwrdd â phobl newydd wrth gadw'n heini ac yn iach. Rydym yn cynnig tri math o daith:

A - Yn bennaf fflat. B - Llinellau. C - Rhai llinellau serth.

effaith isel / ynni isel

dim angen bwcio

AQUAFIT™

Aquafit™ yw'r ffordd effaith isel, ymwrthedd uchel i ymarfer corff. Mae hynofedd y dwr yn ei gwneud yn ysgafn ar gymalau tra bod y gwrthiant cyson yn cryfhau'r cyhyrau ac yn gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd.

Dim ots beth yw eich lefel ffitrwydd gallwch gael ymarfer gwych. Bydd eich hyfforddwr yn cynnig digon o opsiynau i gynyddu neu leihau anhawster y symudiadau. Mae'r dwr yn darparu gwrthiant cyfartal trwy eich ystod lawn o gynnig, yn gweithio pob par o gyhyrau ar yr un pryd ac yn eich cadw'n chytbwys.

Os ydach eisio cryfhau eich cyhyrau a gwella ffitrwydd cardiofasgiwlaidd heb rhoi straun ychwanegol ar eich corff, dyma'r dosbarth i chi.

effaith isel / ynni isel

dim angen bwcio

ZUMBA™

Mae ZUMBA™ yn ddosbarth dawns hwyliog gyda cherddoriaeth wych a phobl wych, ac yn llosgi tunnell o galorïau heb i chi hyd yn oed sylweddoli

effaith cymedrol / ynni canolig

dim angen bwcio

YOGA

Cyfres o ystumiau yw YOGA a gynlluniwyd i wella cryfder, cydbwysedd, a hyblygrwydd. Mae dilyniannau pob dosbarth yn cael eu trefnu’n annibynnol gan ein hathrawon, gan gynnig dosbarthiadau amrywiol, hwyliog, a dein-amig a fydd yn eich cadw ar flaenau'ch traed.

effaith isel / ynni isel

dim angen bwcio

Bootcamp

Mae hyfforddiant cylched yn cyfuno pob ffitrwydd mewn i ddosbarth 1 awr.

Mae'r gorsafoedd yn cael eu nodi gan yr hyfforddwr a gynlluniwyd i roi ymarfer cryfder corff llawn, ymarfer cardio llawn, ysgogiad y craidd a hyfforddiant hyblygrwydd.

Mae ein hystod eang o offer a hyfforddwr a arweinir opsiynau eang yn golygu y gallwch deilwra'r dosbarth i'ch gallu, felly pawb yn cael ymarfer da.

effaith uchel / ynni uchel

dim angen bwcio

insanity live™

INSANITY LIVE ™ yw'r ymarfer corff ar ffurf athletau cardio-seiliedig sy'n cyfuno'r gorau o HIIT (hyfforddiant egwyl dwyster uchel) a symudiadau cryfder sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu i fod un fit yn gyflym!

Mae pob ymarfer ynni uchel yn llawn ymarferion cardio, plyometreg, a symudiadau cryfder corff sy'n eich helpu i ddod yn fain ac yn gryf. Nid oes angen pwysau! Ac oherwydd bod addasiadau ar gyfer pob lefel ffitrwydd, INSANITY LIVE ™ yw un o'r dosbarthiadau mwyaf cynhwysol, ysbrydoledig ac arloesol y byddwch chi erioed yn ei wneud.

effaith uchel / ynni uchel

dim angen bwcio

masters

Mae nofio yn ffordd gwych o helpu eich corff ddefnudio braster a chynnal pwysau iach. Gan fod dwr yn 12 gwaith mwy trwchus nag aer, felly mae nofio yn llawer mwy effeithiol o cryfhau eich cyhyrau nag unrhyw fath arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir.

Gall nofio helpu i gynyddu cyfaint ysgyfaint chi ac yn eich gorfodi i ddysgy technegau anadlu gwell a all helpu chi pan godi pwysau neu rhedeg.

Mae gan dwr arferiad defnyddiol o gefnogi eich pwysau corff; mae'n ei fel ffordd i bobl sydd ag anafiadau neu rhai sy'n dioddef o ordewdra i gael ymarfer da.

effaith isel / ynni uchel

dim angen bwcio

dosbarthiadau troelli

Ymarfer dwysedd uchel yw dosbarth troelli (sbinio) ac mae’n digwydd ar beiriant sefydlog gyda chwylolwyn â phwysau ynddi wedi’i chysylltu â’r pedalau.Beic â gêr sefydlog yw’r canlyniad - mae eich coesau’n symud yn gyson ac mae’n rhaid i chi roi pwysau ar y pedalau i’w harafu. Allwch chi ddim rhoi’r gorau i bedlo ac mae hyn yn golygu bod pob eiliad o’r amser sydd ar gael yn cael ei ddefnyddio’n dda.

Yr hyn sy’n hwylus am ddosbarthiadau troelli yw eu bod yn caniatáu i feicwyr o bob gallu eu gwthio’u hunain cymaint ag y maent yn dymuno gwneud, yn yr un lle. Felly gall pencampwr Olympaidd hyfforddi ochr yn ochr â beiciwr newydd sbon heb i’r naill amharu ar hyfforddiant y llall.

Mae deialau gwrthiant ar feiciau troelli – felly gall rhywun sy’n seiclo’n gryf droi’r deial i’r eithaf, a gall dechreuwr fod yn fwy pwyllog. Does neb yn cael ei adael, a does neb yn teimlo’n rhwystredig!

effaith uchel / ynni uchel

*** angen bwcio ***

cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 01691 778666