Prisiau Gweithgaeddau

Prisiau gweithgareddau yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun

 Nofio (£)
 Oedolyn £3.95
 Plentyn £2.70
 Myfyrwyr £2.70
 Hen £2.70
 Teulu £10.10
 Teulu (plentyn ychwanegol) £2.00
 Llogi pwll £57.00
 Cyrsiau  
 Gwersi nofio (DU pob mis) £21.00
 Gwersi Nofio i Oedolion (gwers 30 munud) £4.83
 Parti Pen-blwydd  
 Pwll 3G + Ystafell Blaid (2 awr) £50.00
 Parti Pwll Fflotiau a Rafftiau (1 awr) £56.65
 Parti Pwll Fflotiau a Rafftiau + ystafell barti (2 awr) £66.95
 Parti Pwll Zigga Zagga (1 hour) £92.70
 Parti Pwll Zigga Zagga + ystafell barti (2 awr) £103.00
 Campfa a Ffitrwydd  
 Campfa Oedolyn £6.65
 Campfa i blant £3.70
 Campfa i fyfyrwyr £3.70
 Campfa i hen £3.70
 Dosbarth ffitrwydd*/ Aquafit™ £5.05
 Dosbarth Metafit™ £2.85
 Oedolion egnïol £3.90
 *Yn seliedig ar ddosbarth 1 awr sylfaenol. Gall prisiau amrywio ar gyfer dosbarthiadau arbenigol. 
 Neuadd chwareuon  
 Neuadd i oedolion  £17.50

 Neuadd i blant

£11.40
 Badminton i oedolion £3.85
 Badminton i blant £2.50
 Llefydd tu allan  
 Maes Llawn Oedolion 3G £53.00
 Maes Llawn 3G Iau (Cyn 19:00) £34.50
 Hanner Maes Oedolion 3G £32.00
 Hanner Maes 3G Iau (Cyn 19:00) £20.80
 Maes Glaswellt Oedolion (1 awr) £30.00
 Maes Glaswellt Iau (1 awr) £15.00
 DASH - 50% of standard rate for all activities
 
 

Cyfradd Fasnachol

Mae cyfradd fasnachol berthnasol i archebion rhai sydd eisiau i ddefnyddio ein cyfleusterau er mwyn gwneud elw. Am ragor o wybodaeth am ein gyfradd fasnachol

cliciwch yma

Rhagor o wybodaeth

Methu dod o hyd i'r gweithgaredd yr ydych yn chwilio amdano? e-bostiwch ni yma a bydd un o'n hymgynghorwyr cyfeillgar yn cysylltu â chi.

cliciwch yma