Prisiau Gweithgaeddau

Prisiau gweithgareddau yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun

 Nofio (£)
 Oedolyn £4.15
 Plentyn £2.90
 Myfyrwyr £2.90
 Hen £2.90
 Teulu £10.70
 Teulu (plentyn ychwanegol) £1.65
 Llogi pwll £60.80
 Cyrsiau  
 Gwersi Nofio Iau 30 munud (DU pob mis) £23.00
 Gwersi Nofio Iau 45+ munud (DU pob mis) £24.50
 Gwersi Nofio i Oedolion 30 munud (DU pob mis) £27.00
 Parti Pen-blwydd  
 Pwll 3G + Ystafell Parti (2 awr) £53.00
 Parti Pwll Fflotiau a Rafftiau + ystafell barti (2 awr) £71.00
 Parti Pwll Zigga Zagga + ystafell barti (2 awr) £109.20

 Partïon Nerf Excel

£250.00

 Pêl-droed Swigod Excel

£275.00

 Tag Saethyddiaeth Excel 

£275.00

 Campfa a Ffitrwydd

 

 Campfa Oedolyn

£7.05

 Campfa i blant

£3.85

 Campfa i fyfyrwyr

£3.85

 Campfa i hen

£3.85

 Dosbarth ffitrwydd*/ Aquafit™

£5.35

 Dosbarth Metafit™

£3.05

 Oedolion egnïol

£3.80

 *Yn seliedig ar ddosbarth 1 awr sylfaenol. Gall prisiau amrywio ar gyfer dosbarthiadau arbenigol. 

 Neuadd chwareuon

 

 Neuadd i oedolion 

£18.60

 Neuadd i blant

£12.10

 Badminton i oedolion

£4.05

 Badminton i blant

£2.70

 Llefydd tu allan

 

 Maes Llawn Oedolion 3G

£56.25

 Maes Llawn 3G Iau (Cyn 19:00)

£36.60

 Hanner Maes Oedolion 3G

£33.95

 Hanner Maes 3G Iau (Cyn 19:00)

£22.05

 Maes Glaswellt Oedolion (1 awr)

Prisiau ar gais

 Maes Glaswellt Iau (1 awr)

Prisiau ar gais

DASH - 50% o'r gyfradd safonol ar gyfer pob gweithgaredd

 
 

Cyfradd Fasnachol

Mae cyfradd fasnachol berthnasol i archebion rhai sydd eisiau i ddefnyddio ein cyfleusterau er mwyn gwneud elw. Am ragor o wybodaeth am ein gyfradd fasnachol

cliciwch yma

Rhagor o wybodaeth

Methu dod o hyd i'r gweithgaredd yr ydych yn chwilio amdano? e-bostiwch ni yma a bydd un o'n hymgynghorwyr cyfeillgar yn cysylltu â chi.

cliciwch yma