Mae Excel yn gwmni parti a fydd yn darparu Nerf, Pêl-droed swigod a Thag Saethyddiaeth yn ein cyfleusterau.

Partïon Nerf

Mae partïon yn addas ar gyfer hyd at 20 chwaraewr 5+ oed ac yn cynnwys awr o saethu, osgoi ac amser gêm dactegol + awr yn ein hystafell barti.

Darperir offer gan gynnwys gynnau Nerf, bwledi anghyfyngedig, paent wyneb, festiau tactegol a sbectol ddiogelwch. Bydd eich cydlynydd digwyddiadau sydd wedi'i hyfforddi'n llawn yn gosod cenadaethau, heriau a gemau i ddiddanu ac ymgysylltu â'ch rhai bach.

Cofiwch am eich parti Nerf am flynyddoedd i ddod gyda'ch llun tîm!

Rhaid llenwi ffurflen caniatâd rhiant Nerf ar gyfer pob cyfranogwr.

£250 y parti

Pêl-droed swigod

Mae partïon pêl-droed swigod yn addas ar gyfer hyd at 20 chwaraewr ac yn cynnwys awr o amser gêm + awr yn ein hystafell barti.

Darperir 10 siwt swigen ynghyd â chydlynydd digwyddiadau wedi'u hyfforddi'n llawn i arwain amrywiaeth o gemau.

Streic ystum i'ch llun tîm a chofiwch eich parti am flynyddoedd i ddod.

Rhaid llenwi ffurflen caniatâd rhieni ar gyfer pob cyfranogwr.

£275 y parti

Tag Saethyddiaeth

Y gamp newydd o fwâu a saethau wedi'u tipio ag ewyn! Mae'r parti yn cynnwys awr o Dag Saethyddiaeth + un awr yn ein hystafell barti.

Yn addas ar gyfer hyd at 16 chwaraewr gyda masgiau wyneb, rhwystrau chadoedd, bwâu a saethau wedi'u cynnwys. Bydd eich cydlynydd digwyddiadau personol yn sicrhau bod eich parti yn rhedeg yn ddiogel ac yn llyfn.

Peidiwch ag anghofio eich llun tîm!

Rhaid llenwi ffurflen caniatâd rhieni ar gyfer pob cyfranogwr.

£275 y parti

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwusgo dillad priodol ar gyfer unrhyw weithgareddau. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wysgo ffoniwch 01691 778666.

I holi am archebu parti llenwch ein ffurflen archebuffurflen archebu Excel ac arwuddwch ein telerau ac amodau parti penblwydd a dychwelyd at chirk@freedom-leisure.co.uk 

Rhaid llenwi ffurflen caniatâd rhieni ar gyfer pob cyfranogwr, ac i bartïon Nerf rhaid llenwi ffurflen caniatâd rhiant Nerf ar gyfer pob cyfranogwr.