Wythnos Ymwybyddiaeth Plastig

#NoPlanetB

July 19 2019

Wythnos Ymwybyddiaeth Plastig

Treialodd Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun, ar y cyd â rhaglen Nofio Ysgolion Actif Wrecsam, lu o sesiynau 'Dim Plannet B' i blant ysgol.

Mae'r athrawon nofio wedi cynllunio gwersi i dynnu sylw at gyflwr dŵr y blaned o ganlyniad i blastig, gan ddod â ffordd hwyliog o ddysgu plant i nofio.

Cymerodd dros 13 o ysgolion ran yn y treial wythnos ac roedd yn llwyddiant ysgubol. Cyrhaeddodd y disgyblion y ganolfan hamdden, a oedd wedi'i haddurno i edrych fel traeth, a chawsant eu herio i lanhau'r pwll a oedd wedi'i lenwi â phlastig, dolffiniaid a morfilod.

Oherwydd llwyddiant y cynllun byddwn yn ceisio ailadrodd y sesiynau hyn yn ystod y flwyddyn ysgol nesaf.

Rydym yn hynod falch o'n rhaglen dysgu nofio yma yn y Waun. Mae nofio yn sgil achub bywyd hanfodol, yn ogystal â bod yn ffordd wych o fod yn egnïol a mwynhau gweithgareddau eraill, felly po fwyaf o bobl sy'n gallu nofio yn well. Ar hyn o bryd rydym yn addysgu tua 850 o blant ac oedolion i nofio bob wythnos, sy'n nifer sylweddol. Yn ogystal, mae pwnc plastig yn bwysig iawn ac rydym yn teimlo bod y sesiynau hyn nid yn unig yn tynnu sylw ato'n braf ond hefyd yn gweithio'n dda iawn i ddatblygu sgiliau dŵr y myfyrwyr gyda nhw prin yn ei sylweddoli gan eu bod yn cael cymaint o hwyl ac ymgysylltiad mewn mater pwysig

David Watkin - Rheolwr y Ganolfan