Swimathon 2020

#NofioIBawb

January 10 2020

Ymunwch â Swimathon 2020 ac ymunwch â Ymchwil Cancr DU a Marie Curie i godi cymaint o arian â phosibl ar gyfer dau achos sy'n agos at galonnau'r genedl.

Swimathon

Dydd Gwener 27ain Mawrth 2020 13:00 - 16:00
Dydd Sul 29ain Mawrth 2020 12:00 - 15:00

YMCHWIL CANCR DU

Mae Ymchwil Cancr DU yn ariannu gwyddonwyr, meddygon a nyrsys i helpu i guro cancr yn gynt ac yn darparu gwybodaeth am gancr i'r cyhoedd

MARIE CURIE

Mae Marie Curie yn darparu gofal, arweiniad a chefnogaeth arbenigol i bobl sy'n byw gydag unrhyw salwch angheuol a'u teuluoedd

Ymunwch Nawr

Ymunwch â Swmathon 2020 Nawr

Cliciwch yma

Gwersi Nofio i Oedolion

Gwybodaeth am wersi nofio i Oedolion

Cliciwch yma