newydd - sesiwn pwll dydd Llun

Pwll ar gau ar gyfer hyfforddiant staff nos Lun unwaith y mis.

November 18 2019

Rydym ni yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun yn falch o gyhoeddi sesiwn nofio gyffredinol ychwanegol nos Lun.

Dydd Llun 20:00 - 21:00 o 25ain Tachwedd

sesiwn nofio gyffredinol newydd!

Fe'ch cynghorir bod yn rhaid i'r sesiwn hyfforddi staff, a gynhelir yn draddodiadol ddydd Llun ar yr adeg hon, barhau. Felly mae'n rhaid i'r pwll aros ar gau ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Llun 13 Ionawr 2020

 • Dydd Llun 24 Chwefror 2020

 • Dydd Llun 16 Mawrth 2020

 • Dydd Llun 27 Ebrill 2020

 • Dydd Llun 18 Mai 2020

 • Dydd Llun 29 Mehefin 2020

 • Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020

 • Dydd Llun 10 Awst 2020

 • Dydd Llun 21 Medi 2020

 • Dydd Llun 12 Hydref 2020

 • Dydd Llun 23 Tachwedd 2020

 • Dydd Llun 14 Rhagfyr 2020

Gall y dyddiadau hyn newid. Ewch i'n tudalen Facebook i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Nofio Hapus !!