Gwersi Nofio Newydd - Sblash

#DysguNofio

August 6 2019

Mae gwersi nofio Sblash yn dod i Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun am y tro cyntaf!

Gwersi Nofio Newydd

Yn Dechrau 11eg Medi 2019

Rydym yn dechrau gwersi nofio i blant oedran 1 - 3 am y tro cyntaf! Sblash yw enw’r gwersi yma ac maent yn ffordd wych o baratoi eich plant am fod yn nofwyr!

Rydym ni yn darparu:

  • Athro/ Athrawes gymwysedig.
  • Rhwymau
  • Teganau
  • Un wers yr wythnos pob wythnos oni bai am bythefnos dros y Nadolig.

Bydd rhaid i chi:

  • Sicrhau bod oedolyn yn y dŵr efo pob plentyn ar sail 1:1.
  • Sicrhau bod pob plentyn sydd angen yn gwisgo cewyn nofio priodol.
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Gwersi Nofio

Gwybodaeth am wersi nofio i blant

Cliciwch yma

Gwersi Nofio i Oedolion

Gwybodaeth am wersi nofio i Oedolion

Cliciwch yma