Cyfarfod â'r rheolwr

Rhowch wyneb i'r enw!

August 30 2018

Rydym ni'n deall nad yw bob amser yn hawdd cael eich pwynt ar draws ffurflen sylwadau a, er eu bod yn ddefnyddiol, ni all unrhyw beth guro cyfarfod. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn dechrau sesiynau Cwrdd â'r Rheolwr. Cyfle i chi eistedd lawr gyda Rheolwr y Ganolfan David Watkin a rhoi eich adborth.

Cyfarfod â'r rheolwr Yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun

Dydd Llun a dydd Iau 15:00 - 17:00

Oes gennych chi gwestiwn yr hoffech ei roi i'r rheolwr? Efallai fod gennych chi ganmoliaeth am y ganolfan neu aelod penodol o staff? A oes rhywbeth y credwch y gallwn ei wella?

Os "oes" ydy'r ateb i unrhyw un o'r rhain, rydym yn eich gwahodd i fynychu ein sesiynau "cwrdd â'r rheolwr" bob dydd Llun a dydd Iau 15:00 - 17:00 yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun.

Rwyf bob amser yn agored i syniadau ac adborth newydd. Gwerthfawrogaf eich barn a byddaf yn gweithio i sicrhau bod eich adborth yn cael ei weithredu o fewn amserlen resymol.

David Watkin