Corff i fwynhau’r traeth yr haf hwn

May 8 2019

Corff i fwynhau’r traeth yr haf hwn

Corff i fwynhau’r traeth yr haf hwn

Cynnig arbennig – ymuno am ddim.

Corff i fwynhau’r traeth yr haf hwn

Rhaglen 12 wythnos yn cychwyn 13 Mai.

Ymuno â’r cynllun hwn ac arbed dros £100 mewn dosbarthiadau ffitrwydd.

Byddwch yn mynd i 3 dosbarth penodol yr wythnos gydag 1 dosbarth bonws o’ch dewis!

Un o’r dosbarthiadau penodol fydd “Insanity Beach Body”

Fel rhan o’r rhaglen hon byddwn yn cofnodi eich pwysau (dewisol) a mesuriadau’r corff.

Cewch awgrymiadau ar sut i fwrw ati a newidiadau syml i’ch ffordd o fyw i’ch helpu chi gadw ati!

Cewch hefyd raglen arbennig i chi i’w defnyddio yn y gampfa!

Os ydych chi wedi bod yn aros am y golau i ddechrau wneud ymarfer corff, dyma fe!

effaith uchel / ynni uchel

dim angen bwcio