cyrsiau chwaraeon

Holi am gyrsiau NLPQ yn Y Waun

o taflu rhaffau i adfywio'r galon a'r ysgyfaint byddwch yn dysgu sgiliau gwych yn ystod eich cwrs achub bywyd y gallwch eu defnyddio drwy gydol eich bywyd.

syt mae o i fod yn achubwr bywyd?

Archubwyd bywyd yn cael budd o oriau gwaith amrywiol y gallwch ffitio o angylch eich ymrwymiadau eraill yn hawdd. Byddwch yn profi gweithio yn agos mewn tim ac ar ben eich hyn o dan menter eich hyn. Mae yna hefyd gyfle i ddatblygu eich gyrfa o fewn hamdden; mae rhan fwyaf o reolwyr hamdden yn dechrau fel archubwyr bywyd.