Cae glaswellt maint llawn ar gael i'w llogi yn ystod oriau golau dydd.

Cae pêl droed

Mae'r cae pêl droed maint llawn hwn gyda goliau sy'n addas ar gyfer gemau a hyfforddiant i blant ac oedolion

Os yw'n well gennych gae glaswellt traddodiadol i'n 3G synthetig, yna mae gennym yr ateb. Mae'r maes maint llawn hwn ar dir Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun. Mae ganddo goliau sefydlog ac mae'r glaswellt yn cael ei dorri o bryd i'w gilydd er mwyn ei gadw ar yr hyd gorau posibl ar gyfer pêl-droed.

* Cae ond ar gael yn ystod oriau golau dydd *

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau priodol bob amser tra'n defnyddio ein cae glaswellt. Os nad ydych yn siŵr beth i'w wisgo, cysylltwch â'r dderbynfa am gyngor ar 01691 778666.

I holi am archebion bloc llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at chirk@freedom-leisure.co.uk