Hwyl yn y pwll

Hwyl yn y pwll

Dewch draw i weld os allwch chi ddringo ar ein draig wynt! Dydd Mercher, 11:00-11:30 a 11:30-12:00. £4.  Oed 6+, rhaid i blant iau nag 8 oed fod yng nghwmni oedolyn. Mae archebu lle yn hanfodol. 

Sesiynau Sblash a Hwyl gyda fflôts a theganau, Gweler amserlen y pwll ar gyfer sesiynau.

Pedalos dŵr bach-Ewch ar y dŵr mewn un o’r rhain am sesiwn 30 munud o hwyl.  Dydd Llun 11:00-11:30 a 11:30-12:00, £4, 6 oed a hŷn, mae archebu lle yn hanfodol. Gweler amserlen y pwll ar gyfer sesiynau.

AM DDIM sesiwn sblash Iau na 17 oed Dydd Sadwrn 11:30-12:30.

Gwersi Nofio

Gwersi Nofio

Gwersi Nofio Dwys-Dechreuwch arni’n gynnar gyda 4 dydd o wersi nofio dwys. £26. Mae’n hanfodol archebu lle. 

Gwersi nofio un i un-Mae’r gwersi preifat hyn yn addas i ddechreuwyr neu’r sawl sydd eisiau gwella trwy ennill hyder neu ddatblygu techneg strociau.  Pris: £24.70.  Mae angen cadw lle gan fod y lleoedd sydd ar gael yn gyfyngedig.

Castell Gwynt Castell Gwynt

Castell Gwynt Castell Gwynt

Sesiynau llawn hwyl ar ein castell gwynt. Bob dydd 10:00-17:00, £3 croeso i bawb o bob oed. 

Clwb Gweithgareddau 5-8 oed

Clwb Gweithgareddau 5-8 oed

Cymysgedd ffantastig yn ystod y gwyliau o chwaraeon, gemau, gweithgareddau crefft a sesiynau pwll dan oruchwyliaeth.

Dydd Mercher, 10:00-12:45. £8.  Mae’n hanfodol archebu lle.