oriau agor

Monday - Friday Saturday Sunday
17:30 - 22:00 13:00 - 17:00 Available for special bookings
Monday - Friday Saturday Sunday
10:00 - 14:00 and 17:00 - 22:00 13.00 - 17.00 Available for special bookings

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur.

 Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.

I really enjoy using the gym at Caereinion

a customer quote

operated by Freedom Leisure in partnership with Powys County Council