sawna llanfair ym muallt

June 11 2019

Sawna’s wedi cael eu defnyddio ers miloedd o flynyddoedd ac maent yn dal yn boblogaidd heddiw. Gall sauwa helpu pobl i ymlacio, a gallai fod â manteision iechyd eraill.

 

Beth ydy sawna?

Fel arfer mae sauna yn ystafell wedi'i gynhesu i rhwng 70 ° i 100 ° Celsius neu 158 ° i 212 ° Fahrenheit.

Mewn sawna rydych eich croen chi yn gallu codi lan i 40° Celsius neu 104° Fahrenheit.

Pryd mae eich croen yn codi mewn tymheredd, mae llawer o chwys yn dod. Mae cyfradd y galon yn codi pryd mae eich corff yn trio cadw yn oer.  Nid yw en anghyffredin colli peint o chwys wrth dreulio amser byr mewn sawna.

 

manteision iechyd posibl

Ni waeth sut mae sawna yn cael ei gynhesu, neu'r lefel lleithder, mae'r effeithiau ar y corff yn debyg.

pryd mae person yn eistedd mewn sawna, mae cyfradd y calon yn codi a mae y pibellau gwaed yn ehangu. Mae hyn yn cynyddu cylchrediad, mewn ffordd mae e’n debyg i ymarferiad isel yn dibynnu ar hyd y defnydd o sawna.

Gall cyfradd y galon gynyddu i 100-150 curiadau y munud wrth ddefnyddio sawna. Gall hyn ddod â rhai buddion iechyd.