oriau agor

Monday - Wednesday Tuesday - Thursday Friday Saturday - Sunday
08:00 - 22:00 08:15 - 22:00 08:00 - 21:00 09:00 - 16:00

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur.

 Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.

the team are really great they know how to keep you coming back for more

gwyn

Canolfan Hamdden Bro Ddyfi, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys.