Swimming Teachers

Ideally you will be qualified to Level 1, however if you have Level 2, that would be an advantage. We are looking for someone to teach swimming to both children and/or adults, in accordance to our swim school.

location
Waterworld Leisure and Activity Centre
contract
Casual
pay
up to £15.00ph
reference
WWST0507
apply

a bit about this role…

Swimming Teacher – Waterworld Leisure and Activity Centre

Do you hold a minimum Level 1 swimming qualification?
Are you looking to give something back to your community?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our community facilities are the perfect place to achieve this.

We are looking for Swimming Teachers to join our friendly and professional team at Waterworld Leisure and Activity Centre. Ideally you will be qualified to Level 1, however if you have Level 2, that would be an advantage. We are looking for someone to teach swimming to both children and/or adults, in accordance to our swim school. You will need to have a passion for swimming and teaching ensuring that excellent customer service is being delivered at all times. You must be able to communicate well. This post is subject to a DBS check.

In return for this opportunity we offer a competitive salary, and other benefits such as:
Staff membership (including family members)
Incremental holidays
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded In-house training

Hours: Casual
Salary: Level 1 - £7.50ph , Level 2 - £15.00ph


Athro/Athrawes Nofio – Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr.

A oes gennych gymhwyster nofio Lefel 1 o leiaf?
Hoffech chi roi rhywbeth nôl i’r gymuned?

Mae Freedom Leisure wrthi’n hyrwyddo ffordd iach o fyw, a’n cyfleusterau cymunedol ni yw’r lle perffaith i wneud hyn.

Rydym yn chwilio am Athrawon Nofio i ymuno â’n tîm cyfeillgar a phroffesiynol yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr. Yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster Lefel 1, ond byddai Lefel 2 yn fantais. Rydym yn chwilio am rywun i ddysgu plant a/neu oedolion i nofio yn unol â’n hysgol nofio. Bydd rhaid i chi fod yn frwd am nofio ac addysgu gan sicrhau gwasanaethau cwsmer rhagorol bob tro. Rhaid i chi hefyd fod yn gyfathrebwr da. Mae’r swydd yn destun gwiriad DBS.

Am y cyfle hwn, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol a buddion eraill megis:
Aelodaeth Staff (gan gynnwys aelodau’r teulu)
Gwyliau sy’n cynyddu mewn amser
Pensiwn cwmni (hyd at 6%)
Talebau gofal plant
Amgylchedd gwaith tîm
Cyfle am ddyrchafiad
Hyfforddiant mewnol wedi’i dalu amdano.


Oriau: dros dro
Cyflog: Lefel 1 - £7.50 yr awr, Lefel 2 - £15.00 yr awr

Before submitting an application please complete our equal opportunities form here >

Full job description available here: