Senior Recreation Assistant

Being a Lifeguard is an essential part of the operation of the Swimming pool and Centre. This is a responsible role which is key to the safety and well-being of customers. Many of our current Managers started their career in leisure as a Lifeguard.

location
Wrexham Waterworld and Activity Centre
contract
Contracted Timesheets
pay
up to £8.41ph
reference
WWSRA0914
apply

a bit about this role…

Senior Recreation Assistants – Wrexham Waterworld and Activity Centre

Do you hold the nationally recognised NPLQ qualification?
Are you looking to move up within the leisure industry?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our community facilities are the perfect place to achieve this.

We are looking for Senior Recreation Assistants to join our friendly and professional team, at Wrexham Waterworld and Activity Centre. You will be providing the first line of supervision to the Sport and Leisure team, in support of the Duty Officer to ensure the effective and safe operation of our Sport and Leisure facilities. You must hold the NPLQ qualification and First Aid at Work Certificate. You will be already working within the leisure industry and looking to progress your knowledge and experience.

Working for Freedom leisure, not only do we offer a competitive salary, we offer benefits such as:

Freedom Choices, our very own employee benefit scheme, which gives employees access to a great range of benefits. Get discounts on travel bookings, high street vouchers, gift cards, cinema tickets, days out, leisure activities and your day to day spending.
Discounted Staff membership (including family members)
Cycle to work scheme
Incremental holidays
Employee Assistance Programme 24/7- confidential, independent and impartial source of support.
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded training

Hours: 37hrs a week, Monday to Sunday (rota basis)

Closing date: 30th September 2017

Before submitting an application please complete our equal opportunities form here >

Full job description available here: 

Uwch Gynorthwywyr Hamdden - Canolfan Byd Dwr a Gweithgareddau Wrecsam

A oes gennych chi’r cymhwyster NPLQ sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol?
A ydych chi’n chwilio am gyfle i ddatblygu o fewn y diwydiant hamdden?

Mae freedom leisure yn hyrwyddo ffordd iach o fyw, a’n cyfleusterau cymunedol ni yw’r lle perffaith i wneud hyn.

Rydyn ni’n chwilio am Uwch Gynorthwywyr Hamdden i ymuno â’n tîm cyfeillgar a phroffesiynol yng Nghanolfan Byd Dŵr a Gweithgareddau Wrecsam. Byddwch yn darparu gwasanaeth rheng flaen o oruchwyliaeth i’r tîm Hamdden a Chwaraeon, i gefnogi’r Swyddog ar Ddyletswydd er mwyn sicrhau defnydd effeithiol a diogel o’n cyfleusterau Hamdden a Chwaraeon. Mae’n rhaid i chi gael y cymhwyster NPLQ a Thystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith. Byddwch eisoes yn gweithio o fewn y diwydiant hamdden ac am ddatblygu eich gwybodaeth a phrofiad yn y maes.
Yn gweithio i Freedom Leisure, yn ogystal â chyflog cystadleuol rydyn ni’n cynnig buddion megis:

‘Freedom Choices’, ein cynllun buddion i weithwyr sy’n rhoi dewis eang o fuddion i weithwyr. Disgownt ar deithio, tocynnau’r stryd fawr, cardiau rhodd, tocynnau sinema, gwibdeithiau, gweithgareddau hamdden a gwario o ddydd i ddydd.
Aelodaeth ratach i staff (gan gynnwys aelodau’r teulu)
Cynllun seiclo i’r gwaith
Gwyliau Cynyddol
Rhaglen Cymorth i Weithwyr 24/7 - cymorth cyfrinachol, annibynnol a diduedd.
Pensiwn cwmni (hyd at 6%)
Talebau gofal plant
Amgylchedd gwaith tîm
Dilyniant gyrfa
Hyfforddiant wedi’i ariannu’n llawn

Oriau: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Sul (ar sail rota)

Dyddiad cau: 30 Medi 2017