Lifeguards / Recreation Assistants

Being a Lifeguard is an essential part of the operation of the Swimming pool and Centre. This is a responsible role which is key to the safety and well-being of customers. Many of our current Managers started their career in leisure as a Lifeguard.

location
Waterworld Leisure and Activity Centre
contract
Contracted Timesheets
pay
up to £7.50ph
reference
WWRA0906
apply

a bit about this role…

Lifeguards – Wrexham Waterworld and Activity Centre

Do you hold the nationally recognised NPLQ qualification?
Are you looking for an opportunity to be part of a great team?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our community facilities are the perfect place to achieve this.

We are looking for Lifeguards to join our friendly and professional team at Wrexham Waterworld and Activity Centre. You will be responsible to ensure that the pool and centre users are safe at all times, and that their visit is an enjoyable one. You will need to have excellent customer service skills, and used to dealing with people on a face to face basis. It is essential that you hold the nationally recognised NPLQ qualification.
Working for Freedom leisure, not only do we offer a competitive salary, we offer benefits such as:

Freedom Choices, our very own employee benefit scheme, which gives employees access to a great range of benefits. Get discounts on travel bookings, high street vouchers, gift cards, cinema tickets, days out, leisure activities and your day to day spending.
Discounted Staff membership (including family members)
Cycle to work scheme
Incremental holidays
Employee Assistance Programme 24/7- confidential, independent and impartial source of support.
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded training

Hours: Various hours available:
10.5hrs a week, Monday and Saturday
10.5hrs a week, Saturday and Sunday
14.5hrs a week, Monday, Thursday, Friday and Saturday

Closing Date: 30th September 2017

Before submitting an application please complete our equal opportunities form here >

Full job description available here:

Achubwr Bywyd – Dŵr Wrecsam a Gweithgareddau

A oes gennych gymhwyster NPLQ sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol?
Hoffech chi’r cyfle i fod yn rhan o dîm gwych?

Mae Freedom Leisure wrthi’n hyrwyddo ffordd iach o fyw, a’n cyfleusterau cymunedol ni yw’r lle perffaith i wneud hyn.


Rydym yn chwilio am Warchodwyr Bywyd i ymuno â'n tîm cyfeillgar a phroffesiynol yng Nghanolfan Byd Gwaith a Byd Gwaith Wrecsam. Byddwch yn gyfrifol i sicrhau bod defnyddwyr y pwll a'r ganolfan yn ddiogel bob amser, ac mai eu bod yn un pleserus. Bydd angen i chi gael sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, ac fe'i defnyddir i ddelio â phobl wyneb yn wyneb. Mae'n hanfodol eich bod yn meddu ar y cymhwyster NPLQ a gydnabyddir yn genedlaethol


Gan weithio ar gyfer rhyddid hamdden, nid yn unig y byddwn yn cynnig cyflog cystadleuol, rydym yn cynnig buddion fel:

Freedom Choices, ein cynllun budd-dal gweithwyr ein hunain, sy'n rhoi mynediad i weithwyr i ystod eang o fudd-daliadau. Cael gostyngiadau ar archebion teithio, talebau'r stryd fawr, cardiau rhodd, tocynnau sinema, dyddiau allan, gweithgareddau hamdden a'ch gwariant o ddydd i ddydd. Aelodaeth staff gostyngol (gan gynnwys aelodau o'r teulu)
Cynllun beicio i'r gwaith
Gwyliau cynyddol
Rhaglen Cymorth Gweithwyr 24 / 7- ffynhonnell gefnogaeth gyfrinachol, annibynnol a diduedd. Pensiwn cwmni (hyd at 6%)
Talebau gofal plant
Amgylchedd gweithio tîm
Dilyniant gyrfaol
Hyfforddiant wedi'i ariannu'n llawn

Oriau: Amrywiol oriau sydd ar gael:
10.5 awr yr wythnos, dydd Llun a dydd Sadwrn
10.5 awr yr wythnos, dydd Sadwrn a dydd Sul
14.5 awr yr wythnos, dydd Llun, dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn

Dyddiad cau: 30 Medi