Lifeguards / Recreation Assistants

We are looking for Lifeguards to cover the summer period, from 24th July to 1st September. Various hours available

location
Waterworld Leisure and Activity Centre
contract
Casual
pay
up to £7.50ph
reference
WWRA0614
apply

a bit about this role…

Lifeguards – Wrexham Waterworld and Activity Centre

Do you hold the nationally recognised NPLQ qualification?
Are you looking for an opportunity to be part of a great team?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our community facilities are the perfect place to achieve this.

We are looking for Lifeguards to join our friendly and professional team at Wrexham Waterworld and Activity Centre on a casual basis, covering the summer period – 24th July to 1St September. You will be responsible to ensure that the pool and centre users are safe at all times, and that their visit is an enjoyable one. You will need to have excellent customer service skills, and used to dealing with people on a face to face basis. It is essential that you hold the nationally recognised NPLQ qualification.
In return for this opportunity we offer a competitive salary, and other benefits such as:
Staff membership (including family members)
Incremental holidays
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded In-house training

Hours: Hours: Various hours available: 16.5hrs a week, Monday to Friday, 28.75hrs a week, Monday to Friday, 29hrs a week, Monday to Friday, 31.75hrs a week, Monday to Friday

Before submitting an application please complete our equal opportunities form here >

Full job description available here:


Achubwr Bywyd – Dŵr Wrecsam a Gweithgareddau

A oes gennych gymhwyster NPLQ sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol?
Hoffech chi’r cyfle i fod yn rhan o dîm gwych?

Mae Freedom Leisure wrthi’n hyrwyddo ffordd iach o fyw, a’n cyfleusterau cymunedol ni yw’r lle perffaith i wneud hyn.

Rydym yn chwilio am Achubwyr Bywyd i ymuno â'n tîm cyfeillgar a phroffesiynol yn y Byd Dwr Wrecsam a Gweithgareddau ar sail achlysurol, ar gyfer y cyfnod yr haf - 24 Gorffennaf i 1 Medi. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod defnyddwyr y pwll a’r ganolfan yn ddiogel bob amser a’u bod yn cael amser da. Bydd gennych sgiliau gwasanaethau cwsmer rhagorol ac yn gyfarwydd â delio â phobl wyneb yn wyneb. Mae’n rhaid bod gennych gymhwyster cenedlaethol NPLQ.

Am y cyfle hwn, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol a buddion eraill megis:
Aelodaeth Staff (gan gynnwys aelodau’r teulu)
Gwyliau sy’n cynyddu mewn amser
Pensiwn cwmni (hyd at 6%)
Talebau gofal plant
Amgylchedd gwaith tîm
Cyfle am ddyrchafiad
Hyfforddiant mewnol wedi’i dalu amdano.

Oriau: Amrywiol oriau sydd ar gael: 16.5hrs yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener 28.75hrs wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener 29hrs wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener 31.75hrs wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener