Lifeguards / Recreation Assistants

Being a Lifeguard is an essential part of the operation of the Swimming pool and Centre. This is a responsible role which is key to the safety and well-being of customers. Many of our current Managers started their career in leisure as a Lifeguard.

location
Wrexham Waterworld and Activity Centre
contract
Contracted Timesheets
pay
up to £7.50ph
reference
WWRA0523
apply

a bit about this role…

Lifeguards – Wrexham Waterworld and Activity Centre

Do you hold the nationally recognised NPLQ qualification?
Are you looking for an opportunity to be part of a great team?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our community facilities are the perfect place to achieve this.

We are looking for Lifeguards to join our friendly and professional team at Wrexham Waterworld and Activity Centre. You will be responsible to ensure that the pool and centre users are safe at all times, and that their visit is an enjoyable one. You will need to have excellent customer service skills, and used to dealing with people on a face to face basis. It is essential that you hold the nationally recognised NPLQ qualification. We are looking for 2 people, offering either 10.5hrs a week, or 6.5hrs a week.
In return for this opportunity we offer a competitive salary, and other benefits such as:
Staff membership (including family members)
Incremental holidays
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded In-house training

Hours: 10.5hrs a week, Monday, Wednesday and Friday. 6.5hrs a week, Tuesday and Saturday


Achubwr Bywyd – Dŵr Wrecsam a Gweithgareddau

A oes gennych gymhwyster NPLQ sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol?
Hoffech chi’r cyfle i fod yn rhan o dîm gwych?

Mae Freedom Leisure wrthi’n hyrwyddo ffordd iach o fyw, a’n cyfleusterau cymunedol ni yw’r lle perffaith i wneud hyn.

Rydym yn chwilio am Achubwyr Bywyd i ymuno â'n tîm cyfeillgar a phroffesiynol yn y Byd Dwr Wrecsam a Gweithgareddau..Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod defnyddwyr y pwll a’r ganolfan yn ddiogel bob amser a’u bod yn cael amser da. Bydd gennych sgiliau gwasanaethau cwsmer rhagorol ac yn gyfarwydd â delio â phobl wyneb yn wyneb. Mae’n rhaid bod gennych gymhwyster cenedlaethol NPLQ. Rydym yn chwilio am 2 berson, gan gynnig naill ai 10.5hrs yr wythnos, neu 6.5hrs wythnos

Am y cyfle hwn, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol a buddion eraill megis:
Aelodaeth Staff (gan gynnwys aelodau’r teulu)
Gwyliau sy’n cynyddu mewn amser
Pensiwn cwmni (hyd at 6%)
Talebau gofal plant
Amgylchedd gwaith tîm
Cyfle am ddyrchafiad
Hyfforddiant mewnol wedi’i dalu amdano.

Oriau: 10.5hrs wythnos, dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 6.5hrs yr wythnos, dydd Mawrth a dydd Sadwrn

Before submitting an application please complete our equal opportunities form here >

full job description available here: